Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014

ΠΡΟΣΟΧΗ: Νέος επικίνδυνος ιός «καλπάζει» στο Facebook!

Στο έλεος ενός νέου ηλεκτρονικού ιού, που εξαπλώνεται με ραγδαία ταχύτητα, βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι χρήστες του Facebook.

Ο νέος ιός αφού «προσβάλει» ένα χρήστη, στέλνει στη συνέχεια στους φίλους του προσωπικά μηνύματα, τα οποία περιέχουν υβριστικό περιεχόμενο ή δήθεν αναφορές για φωτογραφίες τους και βίντεο που ανεβαίνουν στο δίκτυο από άλλο χρήστη. Παράλληλα, τους επισυνάπτει ένα link με ένα συνημμένο αρχείο.

Αφού οι χρήστες ανοίξουν το μήνυμα με τον ιό, τότε αυτό στέλνεται αυτομάτως και στους δικούς τους φίλους, με αποτέλεσμα η εξάπλωσή του να είναι ανεξέλεγκτη.

Οι χρήστες του Facebook καλούνται να σβήνουν κάθε «ύποπτο» μήνυμα που λαμβάνουν.

Στην περίπτωση που το ανοίξουν ή έχουν ήδη προσβληθεί από τον ιό, θα πρέπει να καθαρίσουν την προσωρινή μνήμη όλων των browsers του υπολογιστή τους, αλλά και να ενημερώσουν το antivirus που χρησιμοποιούν με νέα ενημερωμένη έκδοση.

Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.