Ὁ «καουμπόης», ὁ σταθμάρχης καί οἱ ἀποκριές τοῦ 1959

Μιὰ ἀπίθανη ἀφήγηση γιὰ τὴν ἱστορία μιᾶς φωτογραφίας στὸ τέρμα Ἀμπελοκήπων.

Αὐτή ἡ νύχτα μένει: Ἡ σκηνή πού ἔγινε viral ἀπό τό κοινό!

Ἡ ἐπεισοδιακὴ ἄφιξη δύο τραγουδιστριῶν ἀπὸ τὴν Ξάνθη στὸ Ἀγρίνιο μὲ τὸ λεωφορεῖο.

Ἑπτά κλίκ πού μᾶς γυρίζουν στή δεκαετία τοῦ '70

Ἀποκλειστικὲς ἀπεικονίσεις ἀπὸ τὸ «The Little Drummer Girl» τοῦ κ. Πὰρκ Τσὰν Γοὺκ γιὰ τὸ BBC.

Τέσσερις θρύλοι στό Decemberfest τῶν Busoldtimers

Μεγαλύτερη ἀπὸ ποτὲ ἡ ἐτήσια συνάντηση τῶν ἱστορικῶν λεωφορείων.

Ἀποκριάτικη συνεστίασις τῷ 1962 εἰς τήν οἰκίαν Βεργῆ

Ἡ φωτογραφία του Κλεισθένους δημοσιεύεται γιὰ πρώτη φορά, 62 ἔτη μετὰ τὴν λῆψιν της.

12/01/24

Ἡ ἱστορικὴ ἀλλαγὴ χρωματισμοῦ εἰς τὰ Ο405N τῆς Ε.ΘΕ.Λ.

Πότε ἤλλαξαν αἱ χρωματικαὶ
ἀποχρώσεις τῶν ἀστικῶν λεωφορείων


Μετὰ τὴν κατάργησιν τῶν Συγκοινωνιακῶν Ἐπιχειρήσεων καὶ τὴν σύστασιν τῆς Ε.ΘΕ.Λ., ἅπαντα τὰ λεωφορεῖα «ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ» Ο405Ν ἐνετάχθησαν εἰς τὸν στόλον της καὶ ἠλλάγησαν τὰ χρώματά των.

Εἰς τὴν παροῦσαν δημοσίευσιν παρουσιάζεται τὸ ὑπ' ἀριθμὸν κυκλοφορίας ΥΕΚ - 5232 καὶ ἀριθμὸν ἀλεξηνέμου 232 λεωφορεῖον μείζονος τύπου «ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ» Ο405Ν τὸ ὁποῖον ἐφωτογραφήθη εἰς τὴν ἀφετηρίαν τῶν λεωφορείων Νέας Σμύρνης εἰς τὴν Ὁδὸν Σταδίου τὴν Τρίτην 06 Ἰανουαρίου 2004. 

Τὸ λεωφορεῖον αὐτὸ ἐξετέλει δρομολόγια εἰς τὴν γραμμὴν 110 (Νέα Σμύρνη – Παλαιὸν Φάληρον).

Κείμενον: Κυριάκος Γκλεζάκος 

Φωτογραφία: Ἀπ. Κουρμπέλης / Ὁμὰς Ἐρεύνης τῆς Ἱστορίας τῆς Ἀθηναϊκῆς Συγκοινωνίας, ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΜΦΟΡΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΡΟ (Τόμος 1ος: Λεωφορεῖα καὶ Τρόλλεϋ), Ἐκδόσεις Μίλητος, Ἀθῆναι 2007.


Διαβάστε περισσότερα:

10/01/24

Ἀναπάντεχη συνάντηση ἑλληνικῶν λεωφορείων στὸ τέρμα Περάματος

Δεῖτε τὸ σπάνιο στιγμιότυπο ἀπὸ
τὴν αἰφνιδιαστικὴ δοκιμὴ τοῦ VOLVO SB756 


Ἕνα ὑπέροχο φωτογραφικὸ κάδρο μας ἀπέστειλε φίλος τῆς σελίδας ἀπὸ αἰφνιδιαστικὴ δοκιμαστικὴ διαδρομὴ ποὺ πραγματοποίησε τὸ ἱστορικὸ Volvo SB756 Σαρακάκης ἀπὸ τὰ «Παλιὰ Ἑλληνικὰ Λεωφορεῖα», πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια.

Στὸ τέρμα τοῦ Περάματος, τὸ ἱστορικὸ λεωφορεῖο φωτογραφήθηκε ἀνάμεσα σὲ δύο διαδόχους του στὴ γραμμὴ «843», τὸ Volvo #B7LA #Σαρακάκης #Ἀθηνά μὲ ἀριθμὸ ἀνεμοθώρακος #188 καὶ τό #Μercedes #C97.405GN #ΕΛΒΟ μὲ ἀριθμὸ ἀνεμοθώρακος #719 τῆς Ο.ΣΥ.

Ἀπολαῦστε τὴν εἰκόνα ποὺ ἀκολουθεῖ:Περισσότερες δημοσιεύσεις 

γιὰ τὰ θρυλικὰ SB756 μὲ ἕνα κλὶκ ἐδῶ


Διαβάστε περισσότερα: 

08/01/24

Τεχνική σύνοψις περί τῶν ἐν Ἀθήναις ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ Ο405Ν

Χρήσιμα στοιχεῖα διὰ τὴν ἱστορίαν τῶν θρυλικοτέρων λεωφορείων τῆς τελευταίας τριακονταετίας


Ἀκολουθεῖ κείμενον τοῦ κ. Κυριάκου Γκλεζάκου:

Τὸ 1993 αἱ Συγκοινωνιακαὶ Ἐπιχειρήσεις σκοποῦσαι τὴν ἀνανέωσιν τοῦ στόλου τῶν ἐν Ἀθήναις (κατὰ τὸ πλεῖστον) κυκλοφορούντων λεωφορείων "ΜΑΓΚΙΡΟΥΣ Ντώϋτς" διὰ 300 λεωφορείων μείζονος τύπου "ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ" Ο405Ν, ἅτινα ἐκινοῦντο διὰ κινητῆρος πετρελαίου ἀποδόσεως 250 γερμανικῶν ἵππων ἢ 184.000 βάττ.
Ἡ μετάδοσις κινήσεως ὑπηρετεῖτο διὰ αὐτομάτου κιβωτίου ταχυτήτων ZF Ecomat 5 HP 500. Αἱ διαστάσεις των ἦσαν: 11,910 μ. x 2,500 μ. x 2,935 μ. Ἠδύναντο νὰ μεταφέρουν 38 καθημένους καὶ 68 ὀρθίους ἐπιβάτας. Αἱ γραμμαὶ τὰς ὁποίας ἐξυπηρέτουν ἀνεγράφοντο εἰς εἰδικὸν ἠλεκτρονικὸν πίνακα, ἐλεγχόμενον διὰ μικροϋπολογιστοῦ ἄνωθεν τοῦ ὁδηγοῦ καὶ ἡ ἕδρα των ἦτο Ἁμαξοστάσιον εἰς Ἑλληνικόν. 

Ὡς χαρακτηριστικὸν χρῶμα των υἱοθετήθη τὸ κυανοῦν. 

Ἀπεσύρθησαν ἐκ τῆς δημοσίας κυκλοφορίας τὴν Κυριακὴν 24 Δεκεμβρίου 2023 ὁπότε ἐξετελέσθη τὸ πρῶτον καταγεγραμμένον δρομολόγιον, σταθμεύσαν ὀριστικῶς εἰς τὸ Ἁμαξοστάσιον τῆς Ἀνθούσης.

Φωτογραφία: Τὸ ἀστικὸν λεωφρεῖον "ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ" Ο405Ν ὑπ' ἀριθμὸν κυκλοφορίας ΥΕH-7439 καὶ ἀριθμὸν ἀλεξηνέμου 60 τῆς 5ης Συγκοινωνιακῆς Ἐπιχειρήσεως, φωτογραφηθὲν τὴν Κυριακὴν 28 Νοεμβρίου 1993 εἰς Ἅγιον Τρύφωνα Τερψιθέας. Ἐξυπηρέτει τὴν γραμμὴν 159 (Ἀθῆναι – Ἀργυρούπολις) (Ἀπόστολος Κουρμπέλης, Ὁμὰς Ἐρεύνης τῆς Ἱστορίας τῆς Ἀθηναϊκῆς Συγκοινωνίας, ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΜΦΟΡΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΡΟ (Τόμος 1ος: Λεωφορεῖα καὶ Τρόλλεϋ), Ἐκδόσεις Μίλητος, Ἀθῆναι 2007).


Διαβάστε περισσότερα:


Πάλι ἔριξε τὸ Instagram ἡ Κάρτνεϋ (ΦΩΤΟ)

Ἡ πρώτη ἐμφάνισή της μετὰ
τὴν περιπέτεια μὲ τὸ μυστηριώδες τρόλλ 


Ἡ γυναῖκα – ἔκφραση τῆς ἀμερικανικῆς θηλυκότητας, ἡ Κάρτνεϋ Στόντεν (Courtney Stodden) τάραξε πάλι τὰ κοινωνικὰ δίκτυα μὲ μιά... «παγίδα δίψας» στὸ Instagram φορῶντας τά... ἀπαραίτητα καὶ ὄντας στὸ πνεῦμα τῶν ἑορτῶν.

Μὲ ἕνα καυτὸ καὶ κατακόκκινο μπικίνι καὶ μὲ καστανᾶ μαλλιά, ἡ 29χρονη Κάρτνεϋ ποζάρει κρατῶντας μιὰ ἁλυσίδα καὶ ταράζει τὴν ἀμερικανικὴ κοινὴ γνώμη καὶ δηλώνει τὴν ἐπιστροφή της, μετὰ τὴν ὑπόθεση ἔντονου διαδικτυακοῦ ἐκφοβισμοῦ ἀπὸ τὸ τρὸλ Chrissy Teigen.

Δεῖτε τὴν ἀνάρτηση: 


Αὐτὰ ποὺ θέλει νὰ διαβάζει ἕνας ἄνδρας 

στὴν κατηγορία Mens' guide 04/01/24

ΟΣΥ: Ἀπεσύρθη τὸ μακροβιώτερο ἐν ὑπηρεσίᾳ Mercedes #O405N

Στιγμιότυπα ἀπὸ τὶς τελευταῖες ἡμέρες λειτουργίας του  Ὕστερα ἀπὸ 30 χρόνια συνεχοῦς ὑπηρεσίας τὸ Mercedes-Benz O405N #116 τοῦ ἁμαξοστασίου τῆς Ἀνθούσας ἔσβησε τὴν μηχανή του κάνοντας τὸ τελευταῖο καταγεγραμμένο δρομολόγιο στὶς 27 Δεκεμβρίου 2023, ἐξυπηρετῶντας τὴ γραμμὴ «036», κερδίζοντας τὸ ρεκὸρ μακροβιωτέρου λεωφορείου ἐν ὑπηρεσία στὴν Ἀθήνα μὲ τριάντα χρόνια πλήρους ὑπηρεσίας.

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικὸ ἀφιέρωμα σὲ ὑπηρεσία.

Ὁ ὑπογράφων εὐχαριστεῖ ἐκ καρδίας τοὺς φίλους ὁδηγοὺς ποὺ βοήθησαν στὴ λήψη φωτογραφιῶν.

 

Κείμενον – Εἰκόνες: Γεώργιος Σαρρής


Διαβάστε περισσότερα:02/01/24

Τέσσερα λεωφορεῖα στὸ "Decemberfest" τῶν Busoldtimers (ΦΩΤΟ)

Ἡ ἐκδήλωση πού ξεκίνησε δειλά τό 2014 στήν Ἀκτή Ξαβερίου τοῦ Πειραιᾶ γίνεται σημεῖο ἀναφορᾶς γιά τά Παλιά Ἑλληνικά Λεωφορεῖα 


Γιὰ δέκατη φορά πραγματοποιήθηκε ἡ κλασσικὴ διαδρομὴ ἱστορικῶν λεωφορείων ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ πρὸς τὸ Πέραμα καὶ ἐν συνεχείᾳ στὴν Ἀθήνα, μὲ τὴν αἰγίδα τῆς Ἑλληνικῆς Ὁμοσπονδίας Ὀχημάτων Ἐποχῆς (ΕΟΟΕ) καὶ τοῦ Συλλόγου Ἱστορικοῦ καὶ Παλαιοῦ Αὐτοκινήτου (ΣΙΣΠΑ), καθὼς καὶ τὴν ὑποστήριξη τῆς ΛΑΕΓΕ.

Σημεῖο συναντήσεως τῶν ἱστορικῶν λεωφορείων ὁρίστηκε πάλι ἡ Ἀκτὴ Ξαβερίου ὅπου ὑπάρχει τὸ περιθώριο γιὰ φωτογραφήσεις καὶ λήψη ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ.

 


Οἱ διαδρομές


Ἡ πρώτη διαδρομὴ πραγματοποιήθηκε πρὸς τὸ Πέραμα μὲ ἄμεση ἐπιστροφή. Προηγήθηκε τό #34, #Volvo #SB756 #Σαρακάκης ἀφοῦ ἡ ἐκδήλωση καθιερώθηκε ἀπὸ τὸ 2014 πρὸς τιμὴν τοῦ συγκεκριμένου τύπου λεωφορείου. Στὶς 31 Δεκεμβρίου 2001 αὐτὰ τὰ λεωφορεῖα ἀποσύρθηκαν ἀπὸ τὴν κυκλοφορία δίνοντας τὴ θέση τους καὶ τὴν εὐθύνη τοῦ συγκοινωνιακοῦ ἔργου στὴν ΕΘΕΛ, κλείνοντας ἔτσι ἕνα σημαντικὸ κεφάλαιο τῆς συγκοινωνιακῆς ἱστορίας ποὺ ἄνοιξε τὸ 1955 ἀπὸ τοὺς ΕΗΣ.

Ἀκολούθησε τὸ 6/23 #Scania Vabis #BF76 #Ρεντούμης, τὸ ὁποῖο παρουσιάστηκε στὸ κοινὸ καὶ κυκλοφόρησε γιὰ πρώτη φορά, μετὰ τὴν ἐξ ὁλοκλήρου ἀνακατασκευή του.


Στὴ δεύτερη διαδρομὴ ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ στὸ Σύνταγμα, προστέθηκαν στὸ κομβόϊ τὸ μοναδικὸ ἐν κυκλοφορίᾳ τουριστικὸ λεωφορεῖο #Mercedes #O303 κατασκευῆς #Βιαμὰξ κι ἕνα ἀπὸ τὰ κλασσικὰ ὑπερυψωμένο #O303 τὰ ὁποῖα ἄφησαν ἱστορία στὴ Γερμανία καὶ στὴν Ἑλλάδα ἐξυπηρέτησαν χιλιάδες ἐπιβατῶν ὡς ὑπεραστικὰ λεωφορεῖα ἀλλὰ καὶ περιηγητῶν ὡς τουριστικά. Καὶ ἐγένετο... Decemberfest!

 


Φίλοι τῶν #busoldtimershellas συγκεντρώθηκαν τόσο στὶς ἀφετηρίες τοῦ Ξαβερίου, ὅσο καὶ στὸ τέρμα του Περάματος γιὰ νὰ φωτογραφήσουν τὰ ὀχήματα. Γιὰ μιὰ φορὰ ἀκόμα ἦταν συγκινητικὲς οἱ ἀντιδράσεις τοῦ κόσμου, εἰδικὰ στὸν Πειραιᾶ, στὰ Ταμπούρια καὶ στὸ Πέραμα. Νέοι ἀλλὰ καὶ μεγαλύτεροι ἦρθαν νὰ ξαναδοῦν καὶ νὰ φωτογραφήσουν τὸ πράσινο, νὰ ἀκούσουν τὸν ἦχο τοῦ κινητῆρα του καὶ νὰ ζητήσουν ἀπὸ τὰ μέλη τῆς ὁμάδας νὰ γίνονται περισσότερες ἀνάλογες ἐκδηλώσεις μέσα στὴ χρονιά.Στὸ τέλος τῆς ἐκδηλώσεως ἔγινε δεκτὴ μὲ ἀπόλυτη πλειοψηφία ἡ πρόταση τοῦ μέλους τῶν Busoldtimers Hellas κ. Εὐάγγελου Μαρίνη (γιοῦ τοῦ μηχανικοῦ της Βιαμὰξ Χρήστου Μαρίνη) νὰ ὀνομαστεῖ "Decemberfest" ἡ ἐτήσια ἐκδήλωση τῶν ἱστορικῶν λεωφορείων.

 


Κείμενον: Λουκιανός Κάλλιμπαν

Φωτογραφικὴ κάλυψις: Δημήτρης Παναγιωτόπουλος


Περισσότερες δημοσιεύσεις 

γιὰ τὰ θρυλικὰ SB756 μὲ ἕνα κλὶκ ἐδῶ


Διαβάστε περισσότερα: Translate