Ὁ «καουμπόης», ὁ σταθμάρχης καί οἱ ἀποκριές τοῦ 1959

Μιὰ ἀπίθανη ἀφήγηση γιὰ τὴν ἱστορία μιᾶς φωτογραφίας στὸ τέρμα Ἀμπελοκήπων.

Αὐτή ἡ νύχτα μένει: Ἡ σκηνή πού ἔγινε viral ἀπό τό κοινό!

Ἡ ἐπεισοδιακὴ ἄφιξη δύο τραγουδιστριῶν ἀπὸ τὴν Ξάνθη στὸ Ἀγρίνιο μὲ τὸ λεωφορεῖο.

Ἑπτά κλίκ πού μᾶς γυρίζουν στή δεκαετία τοῦ '70

Ἀποκλειστικὲς ἀπεικονίσεις ἀπὸ τὸ «The Little Drummer Girl» τοῦ κ. Πὰρκ Τσὰν Γοὺκ γιὰ τὸ BBC.

Τέσσερις θρύλοι στό Decemberfest τῶν Busoldtimers

Μεγαλύτερη ἀπὸ ποτὲ ἡ ἐτήσια συνάντηση τῶν ἱστορικῶν λεωφορείων.

Ἀποκριάτικη συνεστίασις τῷ 1962 εἰς τήν οἰκίαν Βεργῆ

Ἡ φωτογραφία του Κλεισθένους δημοσιεύεται γιὰ πρώτη φορά, 62 ἔτη μετὰ τὴν λῆψιν της.

08/11/23

Roadshow Δημόσιας Ὑγείας καὶ Προληπτικῆς Ἰατρικῆς μὲ Volvo SB756

 

Ἡ Διεύθυνση Δημόσιας Ὑγείας καὶ Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν μετέτρεψε σὲ κινητὸ κέντρο ἐνημέρωσης ἕνα μουσειακὸ λεωφορεῖο «σῆμα κατατεθὲν» τοῦ ΠειραιᾶΚινητὴ ἐκστρατεία ἐνημέρωσης γιὰ τὸ ἔργο «Δράσεις Προαγωγῆς τῆς Δημόσιας Ὑγείας καὶ τῆς Προληπτικῆς Ἰατρικῆς στὸ Δῆμο Πειραιᾶ» διοργάνωσε ἡ Διεύθυνση Δημόσιας Ὑγείας καὶ Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν, μὲ ἕνα ἱστορικὸ λεωφορεῖο ποὺ ξύπνησε ἀναμνήσεις στοὺς πολῖτες.

Ὕστερα ἀπὸ 22 χρόνια ἐμφανίστηκε καὶ πάλι τὸ «πράσινο» στὴν πόλη. Τὸ Σάββατο στὸ Πασαλιμάνι καὶ τὴν Παλιὰ Κοκκινιὰ καὶ τὴν Κυριακὴ στὴν Πλατεῖα Καραϊσκάκη καί τό Νέο Φάληρο, ἔφερε χαμόγελα, ἀναμνήσεις καὶ ἐνημέρωση γιὰ καλὸ σκοπὸ σχετικὰ μὲ τὸ ἔργο αὐτό.

Τὰ στελέχη τῆς Διεύθυνσης Δημόσιας Ὑγείας καὶ Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν καλωσόρισαν τοὺς δημότες στὸν πρῶτο σταθμὸ τοῦ Roadshow, τὴν Πλατεῖα Κανάρη στὸ Πασαλιμάνι. 

Τὸ ὄχημα στάθμευσε πάνω στὴν πλατεῖα, ὅπου δύο συνοδοὶ διένειμαν ἐνημερωτικὰ φυλλάδια στὸ κοινό. Γιὰ τοὺς ἐνδιαφερομένους μάλιστα, ὑπῆρχαν συνεργάτες τῆς Διεύθυνσης μέσα στὸ λεωφορεῖο, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν ἀναλυτικότερες λεπτομέρειες σχετικὰ μὲ τὶς ἐπισκέψεις ἰατρικοῦ καὶ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ στὰ ΚΑΠΗ τῆς πόλης, στὸ Γηροκομεῖο Πειραιῶς, ἀλλὰ καὶ στὰ δημοτικὰ σχολεῖα.Οἱ πολῖτες, ἀλλὰ καὶ ἐπισκέπτες ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς ποὺ βρίσκονταν στὸ Πασαλιμάνι, ἔδειξαν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ ἔργο, τὸ ὁποῖο χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ε.Ε., ἀποσκοπῶντας στὴν προαγωγὴ τῆς Δημόσιας Ὑγείας καὶ τὴν Προληπτικὴ Ἰατρική, σὲ μιὰ συγκυρία ἀπὸ τὴν ὁποία ἡ ἀλληλεγγύη καὶ στήριξη τῶν ἀσθενεστέρων θεωρεῖται θεμελιῶδες κεφάλαιο γιὰ τὴν ἄσκηση κοινωνικῆς πολιτικῆς, χωρὶς ἀποκλεισμοὺς καὶ προαπαιτούμενα. 

Ἀκόμα καὶ ἀνυποψίαστοι δημότες ποὺ ἦρθαν νὰ φωτογραφήσουν τὸ ἱστορικὸ «040» ποὺ βρισκόταν σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ κεντρικότερα σημεῖα τῆς πόλης, πῆραν φυλλάδια καὶ τόνισαν ὅτι τέτοιες πρωτοβουλίες τοῦ Δήμου Πειραιᾶ εἶναι ἀξιέπαινες καὶ πρέπει νὰ συνεχιστοῦν.

Ἡ πρώτη ἡμέρα τοῦ Roadshow ὁλοκληρώθηκε μὲ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ λεωφορείου στὴν πλατεῖα Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Παλιὰ Κοκκινιά, ὅπου εἶχαν συγκεντρωθεῖ μέλη τοῦ Δ2 ΚΑΠΗ γιὰ νὰ παραλάβουν φυλλάδια καὶ νὰ ἐνημερωθοῦν γιὰ τὶς ἑπόμενες Δράσεις. 

Ἀπὸ τὸ σημεῖο πέρασαν ἐπίσης κάτοικοι ἀπὸ τὰ Μανιάτικα, τὰ Καμίνια καὶ τὸν Καραβά, οἱ ὁποῖοι εἶχαν πληροφορηθεῖ γιὰ τὴ συγκεκριμένη πρωτοβουλία ἀπὸ τὴ συνέντευξη ποὺ παρεχώρησε στὸ «Κανάλι 1 90,4»Διευθυντὴς Δημόσιας Ὑγείας καὶ Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Δήμου Πειραιᾶ κ. Νικόλαος Πλατανησιώτης.

 

Μπροστὰ στὸ Καραϊσκάκη καὶ στὸ λιμάνι

 

Ἡ δεύτερη ἡμέρα τοῦ Roadshow ἄρχισε μὲ τὴν ἄφιξη τοῦ λεωφορείου στὸ Νέο Φάληρο, μπροστὰ στὸ σταθμὸ τοῦ Ἠλεκτρικοῦ Σιδηροδρόμου καὶ τὸ γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Διερχόμενοι, ἀθλούμενοι, ἀλλὰ καὶ πολῖτες ποὺ εἶδαν τὸ ἱστορικὸ λεωφορεῖο καὶ πέρασαν γιὰ νὰ ἐνημερωθοῦν σχετικὰ μὲ τὸ ἔργο ποὺ ἔχει ἐπιτελεσθεῖ γιὰ τὴν προαγωγὴ τῆς Δημόσιας Ὑγείας καὶ τῆς Προληπτικῆς Ἰατρικῆς.


Στὸ τελευταῖο σημεῖο ἐνημέρωσης, τὴν Πλατεῖα Καραϊσκάκη μπροστὰ στὸν κεντρικὸ λιμένα, ἐντύπωση προκάλεσε τὸ ἐνδιαφέρον ἐργαζομένων, συνταξιούχων ἀλλὰ καὶ κατοίκων ἀπὸ γειτονικοὺς πρὸς τὸν Πειραιᾶ δήμους, γιὰ τὴ συνέχιση καὶ τὴν ἐπέκταση αὐτῶν τῶν Δράσεων στὶς περιοχές τους. Ζήτησαν μάλιστα ἔμφαση στὴν ἐνημέρωση, ἀλλὰ καὶ τὴν παροχὴ προληπτικῶν ἰατρικῶν ἐξετάσεων, συμβουλῶν διατροφῆς ἀλλὰ καὶ ὑπηρεσιῶν στοματικῆς ὑγιεινῆς. 
Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ Roadshow, ὁ Διευθυντὴς Δημόσιας Ὑγείας καὶ Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Δήμου Πειραιᾶ καὶ Πρόεδρος τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Πειραιῶς κ. Νικόλαος Πλατανησιώτης ἔκανε τὴν ἑξῆς δήλωση πρὸς τὸ «Κανάλι 1 90,4» καὶ τὴ δημοσιογράφο κ. Σοφία Φύκα:

«Ἡ ἀνταπόκριση τῶν δημοτῶν σὲ αὐτὲς τὶς δράσεις εἶναι συγκινητικὴ καὶ ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Πειραιᾶς πρωτοπορεῖ σὲ πρωτοβουλίες ποὺ χαρίζουν χαμόγελα στὸν πλησίον ποὺ ἔχει ἀνάγκη κοινωνικῆς ἀρωγῆς καὶ ἰατρικῆς ὑποστήριξης. 

»Θὰ ἤθελα νὰ ἐκφράσω τὶς θερμὲς εὐχαριστίες μου πρὸς τὴ 2η ΔΥΠε γιὰ τὴν ἄμεση ἀνταπόκρισή της στὶς δράσεις μας, ἀλλὰ καὶ τῆς Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης Πειραιᾶ, τῶν διευθυντῶν καὶ τῶν ἐκπαιδευτικῶν ποὺ συμμετεῖχαν στὸ προληπτικὸ πρόγραμμα ἰατρικῶν ἐξετάσεων σὲ μαθητὲς τῶν σχολείων τῆς πόλης μας, σὲ συνεργασία μὲ τὴν "Cosmoclinic". Ἡ συμμετοχὴ τοῦ κόσμου, μᾶς δίνει δύναμη νὰ συνεχίσουμε τὸ ἔργο μας πάντα μὲ τὶς κατευθύνσεις τοῦ Δημάρχου Πειραιᾶ κ. Γιάννη Μώραλη».

Κείμενον: Χάρης Λαζαρόπουλος

Φωτογράφησις: Στεφανία Πέτσα


Περισσότερες δημοσιεύσεις 

γιὰ τὰ θρυλικὰ SB756 μὲ ἕνα κλὶκ ἐδῶ


Διαβάστε περισσότερα: 


03/11/23

Σαρακάκης: Χρυσός καί διπλά Ἀσημένιος στά HR Awards 2023

Μὲ τρεῖς σημαντικὲς διακρίσεις ἐπιβραβεύθηκε ὁ Ὅμιλος Ἐπιχειρήσεων Σαρακάκη στὸν θεσμὸ τῶν Βραβείων HR Awards 2023 διοργάνωσης Boussias Events.


Οἱ διακρίσεις ἀφοροῦν στὶς σημαντικὲς πρωτοβουλίες τοῦ ὀργανισμοῦ τόσο στὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴν ἐξέλιξη τῶν ἀνθρώπων του, ὅσο καὶ στὰ καινοτόμα ψηφιακὰ ἐργαλεῖα ποὺ ἔχει ἐφαρμόσει στὶς διαδικασίες διαχείρισης τοῦ ἀνθρώπινου δυναμικοῦ του ἐξασφαλίζοντας ἕνα σύγχρονο, ὑγιὲς καὶ συμπεριληπτικὸ ἐργασιακὸ περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, ὁ Ὅμιλος Ἐπιχειρήσεων Σαρακάκη βραβεύθηκε με:

Χρυσοῦν βραβεῖο στὴν κατηγορία "Best Organizational Collaboration and Trust Initiative" μὲ τὴν ὑποψηφιότητα "RiseUpLeaders - Saracakis Succession Planning" γιὰ τὸ πρωτοποριακὸ σύστημα ἐσωτερικῆς ἀνάδειξης τῶν νέων στελεχῶν του.

Πρόκειται γιὰ ἕνα πρόγραμμα ποὺ λαμβάνει χώρα ἀνὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα ἐντὸς τοῦ ὀργανισμοῦ. Μέσῳ μιᾶς σειρᾶς συστηματικῶν συναντήσεων καὶ μὲ τὴ χρήση ψηφιακῶν ἐργαλείων, προάγεται ἡ ἀναγνώριση καὶ ἡ προώθηση νέων ταλαντούχων ἐργαζομένων τοῦ Ὁμίλου. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἐξασφαλίζεται ἡ ἀνάπτυξή τους, ἐνῷ παράλληλα προάγονται οἱ ἀξιοκρατικὲς μέθοδοι καὶ καλλιεργεῖται ἕνα κλίμα ἀμοιβαίας ἐμπιστοσύνης σὲ ὅλες τὶς ἱεραρχικὲς βαθμίδες.

Ἀσημένιο  βραβεῖο στὴν κατηγορία "Best Digital Transformation Programmes" μὲ τὴν ὑποψηφιότητα "NextGen HR: Advancing Human Resources in the Digital Age" γιὰ τὴν καινοτόμο προσέγγισή του ὅσον ἀφορᾶ τὴν ψηφιοποιήση τῶν διαδικασιῶν τοῦ τμήματος ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ καθὼς καὶ τῶν ψηφιακῶν ἐργαλείων ἐσωτερικῆς ἐπικοινωνίας ποὺ ἔχει ἐφαρμόσει.

Μέσῳ μιᾶς ὁλιστικῆς προσέγγισης καὶ ἑνὸς καινοτόμου προγράμματος ψηφιακοῦ μετασχηματισμοῦ τοῦ τμήματος ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ, ὁ Ὅμιλος τὰ τελευταῖα χρόνια ἐνσωμάτωσε μιὰ σειρὰ ἀπὸ προηγμένα ψηφιακὰ ἐργαλεῖα στὶς διαδικασίες του, καταφέρνοντας νὰ αὐξήσει τὴν ἀποτελεσματικότητα καὶ τὴν ἀποδοτικότητα. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, ὁ Ὅμιλος Ἐπιχειρήσεων Σαρακάκη κατάφερε νὰ βελτιώσει τὴν ἐμπειρία τῶν ἐργαζομένων του ἐπιταχύνοντας τὴν ἀνάπτυξη τοῦ ὀργανισμοῦ συνολικὰ καὶ ἀντιμετωπίζοντας ἀποτελεσματικὰ τὶς προκλήσεις, τόσο τοῦ ἐσωτερικοῦ, ὅσο καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ του περιβάλλοντος.

Ἀσημένιο βραβεῖο στὴν κατηγορία "Best Talent Management & Retention Initiative" μὲ τὴν ὑποψηφιότητα «Promotion from Within Culture» γιὰ τὴν πολιτικὴ ποὺ ἐφαρμόζεται ἐνεργὰ γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῶν ἀνθρώπων του καὶ ἡ ὁποία ἀποτελεῖ πλέον ἀναπόσπαστο κομμάτι τοῦ DNA του.

Ἡ πολιτικὴ προαγωγῆς τῶν ἀνθρώπων τοῦ Ὁμίλου ἀποτελεῖ καταλυτικὸ παράγοντα στὴν ἐπιτυχία του γιὰ πάνω ἀπὸ ἕναν αἰῶνα. Μέσῳ αὐτῆς τῆς πολιτικῆς, παρέχεται στοὺς ἐργαζομένους ἡ δυνατότητα νὰ ἀναπτύξουν τὴ δυναμική τους, νὰ ἐπιτύχουν τοὺς στόχους τους καὶ νὰ γίνουν ἐξέχοντες ἡγέτες στὸν τομέα τους. Ἡ πολιτικὴ αὐτὴ ἔχει καταφέρει νὰ προσελκύσει καὶ νὰ διατηρήσει ταλαντούχους ἐργαζόμενους, ἐνισχύοντας τὴν ἐσωτερικὴ κουλτούρα τοῦ ὁμίλου, προάγοντας τὸ leadership development τοῦ ὀργανισμοῦ. Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ 𝟯𝟬% τῶν ἐτήσιων νέων θέσεων ἐργασίας καλύπτεται ἀπὸ ἐσωτερικοὺς ὑποψηφίους, ἐνῷ παράλληλα τὸ 𝟴𝟱% τῶν σημερινῶν στελεχῶν τῆς Διοικητικῆς ὁμάδας τοῦ ὁμίλου ἔχει προέλθει ἐκ τῶν ἔσω, τὰ τελευταῖα ἑπτά χρόνια, ἀποδεικνύουν ἐμπράκτως τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς πολιτικῆς αὐτῆς.

 

Τὰ τρία αὐτὰ βραβεῖα ἐπιβεβαιώνουν ὅτι τὸ ἀνθρώπινο δυναμικὸ τοῦ Ὁμίλου Ἐπιχειρήσεων Σαρακάκη βρίσκεται στὸ ἐπίκεντρο τῶν πρωτοβουλιῶν καὶ τῆς στρατηγικῆς του. Ἐπιπλέον, ἀποτελοῦν ἀναγνώριση τῶν δράσεων ποὺ ἔχει πραγματοποιήσει ὁ ὅμιλος τὸ τελευταῖο διάστημα, μὲ σκοπὸ τὴν ἐνίσχυση, τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴν εὐημερία τῶν ἐργαζομένων του.


Ἡ διοργάνωση 


Τὰ HR Awards πραγματοποιήθηκαν φέτος γιὰ 9η συνεχῆ χρονιὰ καὶ ἀποτελοῦν θεσμὸ στὸν κλάδο τῆς Διοίκησης Ἀνθρώπινου Δυναμικοῦ, ἐπιβραβεύοντας τὰ ἐπιτεύγματα καὶ τὶς καλὲς πρακτικὲς Ἑλληνικῶν ὀργανισμῶν καὶ τῶν ὁμάδων τους. Προσαρμοσμένα στὶς τρέχουσες τάσεις, παρουσίασαν ἀνανεωμένες καὶ ἐπίκαιρες κατηγορίες μὲ στόχο νὰ φωτίσουν λαμπρὰ παραδείγματα καὶ βέλτιστες πρακτικὲς στὸν κλάδο. Τὴν κριτικὴ ἐπιτροπὴ ἀποτέλεσαν ἀκαδημαϊκοὶ καὶ ἐμπειρογνώμονες τοῦ κλάδου, καθὼς καὶ ἐκπρόσωποι φορέων, ὀργανισμῶν καὶ ἰνστιτούτων.

Ἡ κ. Ἑλένη Μόρφη, HR Business Partner Associate τοῦ Ὁμίλου Ἐπιχειρήσεων Σαρακάκη, δήλωσε σχετικά: «Νιώθουμε ὑπερήφανοι γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῶν πρωτοβουλιῶν τοῦ Ὁμίλου μας καὶ τῆς ἀναγνώρισης ποὺ αὐτὰ τυγχάνουν. Ὅλες οἱ ἐνέργειες εἶναι σχεδιασμένες μὲ πραγματικὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἀφοσίωση στοὺς ἀνθρώπους μας. Ἔχοντας ὡς ὁδηγό μας τὴν ἀνθρώπινη ἀνάπτυξη καὶ τὴ συνεργασία γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς βιωσιμότητας, ὁ Ὅμιλος Ἐπιχειρήσεων Σαρακάκη θέτει τοὺς ἐργαζόμενους τοῦ στὸ πυρῆνα τῶν δράσεων του, μὲ στόχο τὴ δημιουργία ὅλων τῶν προϋποθέσεων ἐκείνων ποὺ θὰ τοὺς ἐξασφαλίσουν ἕνα ὑγιές, εὐχάριστο ἀλλὰ καὶ σύγχρονο ἐργασιακὸ περιβάλλον στὸ ὁποῖο μποροῦν νὰ διαπρέψουν. Γιὰ τὸν ὀργανισμό μας, ἡ διαμόρφωση ἑνὸς δίκαιου ἐργασιακοῦ περιβάλλοντος χωρὶς ἀποκλεισμούς, μὲ ἴσες εὐκαιρίες γιὰ ὅλους τοὺς ἐργαζόμενους, ἀποτελεῖ θεμελιώδη ἀρχὴ καὶ δέσμευσή μας».


Translate