08/11/23

Roadshow Δημόσιας Ὑγείας καὶ Προληπτικῆς Ἰατρικῆς μὲ Volvo SB756

 

Ἡ Διεύθυνση Δημόσιας Ὑγείας καὶ Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν μετέτρεψε σὲ κινητὸ κέντρο ἐνημέρωσης ἕνα μουσειακὸ λεωφορεῖο «σῆμα κατατεθὲν» τοῦ ΠειραιᾶΚινητὴ ἐκστρατεία ἐνημέρωσης γιὰ τὸ ἔργο «Δράσεις Προαγωγῆς τῆς Δημόσιας Ὑγείας καὶ τῆς Προληπτικῆς Ἰατρικῆς στὸ Δῆμο Πειραιᾶ» διοργάνωσε ἡ Διεύθυνση Δημόσιας Ὑγείας καὶ Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν, μὲ ἕνα ἱστορικὸ λεωφορεῖο ποὺ ξύπνησε ἀναμνήσεις στοὺς πολῖτες.

Ὕστερα ἀπὸ 22 χρόνια ἐμφανίστηκε καὶ πάλι τὸ «πράσινο» στὴν πόλη. Τὸ Σάββατο στὸ Πασαλιμάνι καὶ τὴν Παλιὰ Κοκκινιὰ καὶ τὴν Κυριακὴ στὴν Πλατεῖα Καραϊσκάκη καί τό Νέο Φάληρο, ἔφερε χαμόγελα, ἀναμνήσεις καὶ ἐνημέρωση γιὰ καλὸ σκοπὸ σχετικὰ μὲ τὸ ἔργο αὐτό.

Τὰ στελέχη τῆς Διεύθυνσης Δημόσιας Ὑγείας καὶ Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν καλωσόρισαν τοὺς δημότες στὸν πρῶτο σταθμὸ τοῦ Roadshow, τὴν Πλατεῖα Κανάρη στὸ Πασαλιμάνι. 

Τὸ ὄχημα στάθμευσε πάνω στὴν πλατεῖα, ὅπου δύο συνοδοὶ διένειμαν ἐνημερωτικὰ φυλλάδια στὸ κοινό. Γιὰ τοὺς ἐνδιαφερομένους μάλιστα, ὑπῆρχαν συνεργάτες τῆς Διεύθυνσης μέσα στὸ λεωφορεῖο, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν ἀναλυτικότερες λεπτομέρειες σχετικὰ μὲ τὶς ἐπισκέψεις ἰατρικοῦ καὶ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ στὰ ΚΑΠΗ τῆς πόλης, στὸ Γηροκομεῖο Πειραιῶς, ἀλλὰ καὶ στὰ δημοτικὰ σχολεῖα.Οἱ πολῖτες, ἀλλὰ καὶ ἐπισκέπτες ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς ποὺ βρίσκονταν στὸ Πασαλιμάνι, ἔδειξαν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ ἔργο, τὸ ὁποῖο χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ε.Ε., ἀποσκοπῶντας στὴν προαγωγὴ τῆς Δημόσιας Ὑγείας καὶ τὴν Προληπτικὴ Ἰατρική, σὲ μιὰ συγκυρία ἀπὸ τὴν ὁποία ἡ ἀλληλεγγύη καὶ στήριξη τῶν ἀσθενεστέρων θεωρεῖται θεμελιῶδες κεφάλαιο γιὰ τὴν ἄσκηση κοινωνικῆς πολιτικῆς, χωρὶς ἀποκλεισμοὺς καὶ προαπαιτούμενα. 

Ἀκόμα καὶ ἀνυποψίαστοι δημότες ποὺ ἦρθαν νὰ φωτογραφήσουν τὸ ἱστορικὸ «040» ποὺ βρισκόταν σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ κεντρικότερα σημεῖα τῆς πόλης, πῆραν φυλλάδια καὶ τόνισαν ὅτι τέτοιες πρωτοβουλίες τοῦ Δήμου Πειραιᾶ εἶναι ἀξιέπαινες καὶ πρέπει νὰ συνεχιστοῦν.

Ἡ πρώτη ἡμέρα τοῦ Roadshow ὁλοκληρώθηκε μὲ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ λεωφορείου στὴν πλατεῖα Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Παλιὰ Κοκκινιά, ὅπου εἶχαν συγκεντρωθεῖ μέλη τοῦ Δ2 ΚΑΠΗ γιὰ νὰ παραλάβουν φυλλάδια καὶ νὰ ἐνημερωθοῦν γιὰ τὶς ἑπόμενες Δράσεις. 

Ἀπὸ τὸ σημεῖο πέρασαν ἐπίσης κάτοικοι ἀπὸ τὰ Μανιάτικα, τὰ Καμίνια καὶ τὸν Καραβά, οἱ ὁποῖοι εἶχαν πληροφορηθεῖ γιὰ τὴ συγκεκριμένη πρωτοβουλία ἀπὸ τὴ συνέντευξη ποὺ παρεχώρησε στὸ «Κανάλι 1 90,4»Διευθυντὴς Δημόσιας Ὑγείας καὶ Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Δήμου Πειραιᾶ κ. Νικόλαος Πλατανησιώτης.

 

Μπροστὰ στὸ Καραϊσκάκη καὶ στὸ λιμάνι

 

Ἡ δεύτερη ἡμέρα τοῦ Roadshow ἄρχισε μὲ τὴν ἄφιξη τοῦ λεωφορείου στὸ Νέο Φάληρο, μπροστὰ στὸ σταθμὸ τοῦ Ἠλεκτρικοῦ Σιδηροδρόμου καὶ τὸ γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Διερχόμενοι, ἀθλούμενοι, ἀλλὰ καὶ πολῖτες ποὺ εἶδαν τὸ ἱστορικὸ λεωφορεῖο καὶ πέρασαν γιὰ νὰ ἐνημερωθοῦν σχετικὰ μὲ τὸ ἔργο ποὺ ἔχει ἐπιτελεσθεῖ γιὰ τὴν προαγωγὴ τῆς Δημόσιας Ὑγείας καὶ τῆς Προληπτικῆς Ἰατρικῆς.


Στὸ τελευταῖο σημεῖο ἐνημέρωσης, τὴν Πλατεῖα Καραϊσκάκη μπροστὰ στὸν κεντρικὸ λιμένα, ἐντύπωση προκάλεσε τὸ ἐνδιαφέρον ἐργαζομένων, συνταξιούχων ἀλλὰ καὶ κατοίκων ἀπὸ γειτονικοὺς πρὸς τὸν Πειραιᾶ δήμους, γιὰ τὴ συνέχιση καὶ τὴν ἐπέκταση αὐτῶν τῶν Δράσεων στὶς περιοχές τους. Ζήτησαν μάλιστα ἔμφαση στὴν ἐνημέρωση, ἀλλὰ καὶ τὴν παροχὴ προληπτικῶν ἰατρικῶν ἐξετάσεων, συμβουλῶν διατροφῆς ἀλλὰ καὶ ὑπηρεσιῶν στοματικῆς ὑγιεινῆς. 
Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ Roadshow, ὁ Διευθυντὴς Δημόσιας Ὑγείας καὶ Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Δήμου Πειραιᾶ καὶ Πρόεδρος τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Πειραιῶς κ. Νικόλαος Πλατανησιώτης ἔκανε τὴν ἑξῆς δήλωση πρὸς τὸ «Κανάλι 1 90,4» καὶ τὴ δημοσιογράφο κ. Σοφία Φύκα:

«Ἡ ἀνταπόκριση τῶν δημοτῶν σὲ αὐτὲς τὶς δράσεις εἶναι συγκινητικὴ καὶ ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Πειραιᾶς πρωτοπορεῖ σὲ πρωτοβουλίες ποὺ χαρίζουν χαμόγελα στὸν πλησίον ποὺ ἔχει ἀνάγκη κοινωνικῆς ἀρωγῆς καὶ ἰατρικῆς ὑποστήριξης. 

»Θὰ ἤθελα νὰ ἐκφράσω τὶς θερμὲς εὐχαριστίες μου πρὸς τὴ 2η ΔΥΠε γιὰ τὴν ἄμεση ἀνταπόκρισή της στὶς δράσεις μας, ἀλλὰ καὶ τῆς Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης Πειραιᾶ, τῶν διευθυντῶν καὶ τῶν ἐκπαιδευτικῶν ποὺ συμμετεῖχαν στὸ προληπτικὸ πρόγραμμα ἰατρικῶν ἐξετάσεων σὲ μαθητὲς τῶν σχολείων τῆς πόλης μας, σὲ συνεργασία μὲ τὴν "Cosmoclinic". Ἡ συμμετοχὴ τοῦ κόσμου, μᾶς δίνει δύναμη νὰ συνεχίσουμε τὸ ἔργο μας πάντα μὲ τὶς κατευθύνσεις τοῦ Δημάρχου Πειραιᾶ κ. Γιάννη Μώραλη».

Κείμενον: Χάρης Λαζαρόπουλος

Φωτογράφησις: Στεφανία Πέτσα


Περισσότερες δημοσιεύσεις 

γιὰ τὰ θρυλικὰ SB756 μὲ ἕνα κλὶκ ἐδῶ


Διαβάστε περισσότερα: 


0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Translate