Παλιά Ἑλληνικά Λεωφορεῖα καί Celestino πάλι μαζί

Φωτογράφηση μόδας σέ βιομηχανικό σκηνικό στόν Βοτανικό.

Ἱστορικό SCANIA Β71 Ταγκαλάκη λειτουργεῖ ὅπως τό 1958

Ἡ «καρδιά» τοῦ 27 ἀπό τό 5ο ΚΤΕΛ χτυπᾷ καί πάλι!

Ἀπό τό Ἀκρογιάλι στήν Ἀθήνα μέ R495 Βιαμάξ

Πῶς μιά ὑπέροχη ἰδέα ἔγινε γύρισμα στήν ἐξοχή.

Πράσινος σίφουνας Volvo δοκιμαστικά στό «049»

Καί ἡ ἐκρηκρική playmate Ἡρώ Λεγάκη φωτογραφήθηκε στό λεωφορεῖο!

18/09/23

Παλιά Ἑλληνικά Λεωφορεῖα καί Celestino πάλι μαζί (ΦΩΤΟ)

 Φωτογράφηση μόδας σὲ βιομηχανικὸ σκηνικὸ στὸν Βοτανικό

 


Νέες προτάσεις καὶ προσφορὲς γιὰ τὸ τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ καὶ τὸ φθινόπωρο τοῦ 2023 κάνει ἡ ἑταιρεία Celestino φωτογραφίζοντάς τις στὰ Παλιὰ Ἑλληνικὰ Λεωφορεῖα. Γιὰ μιὰ ἀκόμα φορὰ μετὰ τὴν ἐκδήλωση μὲ τὸ "Celestino bus" τὸ 2015 στὸ παλιὸ ἁμαξοστάσιο τῆς ΟΣΥ στὴν Πειραιῶς, συνεργαστήκαμε προσδοκῶντας τὸ καλύτερο ἀποτέλεσμα.

Τὴ φωτογράφηση ἐπιμελήθηκε ἡ Λίλιαν Ἀγγελάκη μὲ τοὺς στυλίστες καὶ στὸ στελεχειακὸ δυναμικὸ τῆς ἑταιρείας, ἐνῶ ἀπὸ τὴν ὁμάδα μας ὁ σκηνοθέτης Χρῆστος Πούλιος βοήθησε μὲ τὶς χρήσιμες συμβουλές του ὥστε ὅλα νὰ πᾶνε καλά.


Ἡ ὑπέροχη Ρόμπιν μὲ τὴ λάμψη καὶ τὴν ὀμορφιά της συνδύασε τὴ φρεσκάδα μὲ τὴν κλασικὴ κομψότητα τεσσάρων ἱστορικῶν λεωφορείων τῆς συλλογῆς μας.

Ἀπολαῦστε τὶς φωτογραφίες ποὺ ἀκολουθοῦν:


Διαβάστε περισσότερα:

16/09/23

Ἀπό τό Ἀκρογιάλι στὴν Καλαμάτα μέχρι τὴν Ἀθήνα μὲ R495 Βιαμάξ

Πῶς μιὰ ὑπέροχη ἰδέα ἔγινε γύρισμα στὴν ἐξοχή  


Πέρασαν ἑπτὰ χρόνια ἀπὸ τὴν ἐπιτυχημένη διαφήμιση ποὺ ἔγινε γιὰ λογαριασμὸ γνωστῆς ἑταιρείας παραγωγῆς καὶ διάθεσης φρέσκου φυσικοῦ χυμοῦ μὲ τὴν ὑποστήριξη τῶν #busoldtimers_greece καὶ τὴν κίνηση τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοφερόμενου R495 Βιαμάξ ἀπὸ τά #Παλιά_Ἑλληνικά_Λεωφορεα.

Δεῖτε ξανὰ τὴ διαφήμιση καὶ ἐλᾶτε μαζί μας σὲ μιὰ φανταστικὴ βόλτα στὸ παρελθόν. Τὸ δρομολόγιο τῆς πρωμετωπίδας ἀναγράφει «Ἀκρογιάλι». Πρόκειται γιὰ τὸν μικρὸ παραθαλάσσιο οἰκισμὸ ποὺ βρίσκεται σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὴν Καλαμάτα (περίπου 12 χλμ) καὶ ἔχει περίπου 130 μόνιμους κατοίκους. 

Τὸ σημεῖο ἐπιλέχθηκε ἀπὸ τὸν Χάρη Λαζαρόπουλο καὶ τὸν Παναγιώτη Καραμπίνη καθὼς σχεδιαζόταν πῶς θὰ γυριστεῖ ἡ συγκεκριμένη διαφήμιση. Ἡ ὁμάδα παραγωγῆς κατέβηκε στὸ Ἀκρογιάλι διότι στὸ τέλος τῆς θητείας του, τὸ συγκεκριμένο λεωφορεῖο ἐξυπηρετοῦσε τὸν συγκεκριμένο ὀνειρικὸ οἰκισμὸ σχεδὸν καθημερινά. 


Ποῦ βρίσκεται

Τὸ Ἀκρογιάλι ἔχει κτισθεῖ στοὺς πρόποδες τοῦ Ταϋγέτου, σὲ μιὰ περιοχὴ γεμάτη ἐλαιῶνες. Ἀποτελεῖ τὸ νεότερο χωριό της Ἀβίας, στὸ ὁποῖο ξεχωρίζουν ἑπτὰ μικροὶ τεχνητοὶ κόλποι του ποὺ σχηματίζουν πανέμορφες βοτσαλωτὲς παραλίες, ὅπου ὁ ἐπισκέπτης μπορεῖ νὰ ἀπολαύσει τὴν καταγάλανη θάλασσα τοῦ Μεσσηνιακοῦ κόλπου. Ἡ περιοχὴ ὀφείλει τὴ σημερινή της ὀνομασία στὸν μυθικὸ βασιλιᾶ τῆς Μεσσηνίας Κρεσφόντη, ὁ ὁποῖος τὴ μετονόμασε, μετὰ τὴν κατάληψη τῆς Πελοποννήσου ἀπὸ τοὺς Δωριεῖς, πρὸς τιμὴν τῆς Ἀβίας, κόρης τοῦ Ἡρακλῆ καὶ τροφοῦ του γιοῦ τοῦ Ἡρακλῆ καὶ τῆς Διηάνειρας, Ὕλλου (ἢ Γλήνου). 

Ἡ Ἀβία, διωκόμενη ἀπὸ τοὺς Ἀχαιούς, εἶχε καταφύγει στὸ μέρος αὐτὸ γιὰ νὰ σώσει τὸ βρέφος, ἱδρύοντας ναὸ πρὸς τιμήν του πατέρας της. Πολύτιμα ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα στὴν εὐρύτερη περιοχὴ μαρτυροῦν πολιτισμικὴ ἀνάπτυξη ἤδη ἀπὸ τὴν προμυκηναϊκὴ ἐποχή.

Σύντομα θὰ ἐπαναλάβουμε αὐτὸ τὸ δρομολόγιο στὸ πλαίσιο εἰδικῆς ἐκδήλωσης σὲ συνεργασία μὲ τήν #ΕΟΟΕ.


Διαβάστε περισσότερα: 

15/09/23

Kinsen Hellas: Δυναμικὴ παρουσία σὲ 3 κορυφαῖα Mobility Events

Ἡ Kinsen Hellas, ἡ ἑταιρεία κινητικότητας ποὺ προσφέρει τὶς πιὸ ὁλοκληρωμένες λύσεις βραχυχρόνιας ἐνοικίασης (Rent a Car) καὶ μακροχρόνιας μίσθωσης (Leasing) γιὰ ἕνα εὐρὺ φάσμα ὀχημάτων, μηχανημάτων καὶ ἐξοπλισμοῦ διαφόρων ἐμπορικῶν σημάτων σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, θὰ ἔχει δυναμικὴ συμμετοχὴ σὲ τρία κορυφαῖα ἐτήσια Mobility events.

ITC 2023 - 6ο Συνέδριο Ὑποδομῶν καὶ Μεταφορῶν / 17 – 20 Σεπτεμβρίου 2023

Στὶς 17-20 Σεπτεμβρίου, ἡ Kinsen θὰ συμμετέχει στὸ ITC 2023 – 6ο Συνέδριο Ὑποδομῶν & Μεταφορῶν, τὸ ὁποῖο διεξάγεται ὑπὸ τὴν αἰγίδα τεσσάρων ὑπουργείων (Μεταφορῶν καὶ Ὑποδομῶν, Ναυτιλίας καὶ Νησιωτικῆς Πολιτικῆς, Περιβάλλοντος καὶ Ἐνέργειας καὶ Οἰκονομικῶν) μὲ τὴν ὑποστήριξη περισσότερων ἀπὸ 20 φορέων.
Τὸ Συνέδριο θὰ διεξαχθεῖ στὸ Ὠδεῖο Ἀθηνῶν, μὲ φυσικὴ παρουσία ὁμιλητῶν, συνέδρων καὶ ἐκθετῶν καὶ θὰ λάβουν μέρος στελέχη κορυφαίων ἑταιρειῶν καὶ θεσμικοὶ παράγοντες τοῦ χώρου τῶν Ὑποδομῶν καὶ τῶν Μεταφορῶν.
Τὴν Kinsen Hellas θὰ ἐκπροσωπήσει ὁ Business Unit Director, Mobility & Leasing Automotive, Moto, Trucks & Machinery, Γιῶργος Ξυνταράκης.

Transport Show / 22 – 24 Σεπτεμβρίου 2023

Θὰ ἀκολουθήσει ἡ συμμετοχὴ τῆς Kinsen στὴν 4η Διεθνῆ Ἔκθεση Ἐπαγγελματικῶν Ὀχημάτων, Τεχνολογίας Μεταφορῶν καὶ Logistics, «TRANSPORT SHOW» στὶς 22-24 Σεπτεμβρίου, στὸ MEC Παιανίας.
Ἡ ἔκθεση εἶναι ἀνοιχτὴ στὸ κοινὸ καὶ οἱ ἐπισκέπτες θὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ συνομιλήσουν καὶ νὰ ἐνημερωθοῦν ἀπὸ τὰ στελέχη τῆς ἑταιρείας, τόσο γιὰ τὶς προσφερόμενες ὑπηρεσίες ὅσο καὶ γιὰ τὶς τάσεις, τὶς προκλήσεις ἀλλὰ καὶ τὶς εὐκαιρίες τοῦ Leasing σὲ ἕνα διαρκῶς ἀναπτυσσόμενο περιβάλλον στὸν κλάδο τοῦ Mobility.

Cargo Truck & Van Expo / 30 Σεπτεμβρίου – 2 Ὀκτωβρίου 2023

Τέλος, τὰ στελέχη τῆς Kinsen, θὰ παραστοῦν στὴν 4η «Cargo Truck & Van Expo», ἡ ὁποία θὰ λάβει χώρα στo Metropolitan Expo, τὸ διάστημα 30 Σεπτεμβρίου - 2 Ὀκτωβρίου.
Ἡ ἔκθεση εἶναι ἀνοιχτὴ στὸ κοινὸ καὶ οἱ ἐνδιαφερόμενοι ποὺ θὰ ἐπισκεφθοῦν τὸ περίπτερο τῆς ἑταιρείας θὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ ἐνημερωθοῦν γιὰ τὸν παλμὸ τῆς ἀγορᾶς τοῦ Leasing καὶ νὰ ἐπιλέξουν εὐέλικτες, tailor – made ἐπαγγελματικὲς λύσεις.
 

13/08/23

Δημήτρης Ξανθόπουλος: Ἀπό τό «Τέρμα» στήν «Παραλία» μέ R495

Ὁ ρόλος πού τόν ἔκανε ὁδηγό 
καί ἡ ἀγάπη του γιά τό ἱστορικό
αὐτοφερόμενο τῆς Βιαμάξ 

Κείμενο: Λουκιανός Κάλλιμπαν

Ὁ ἠθοποιός Δημήτρης Ξανθόπουλος ἔγινε φίλος τῶν παλιῶν ἑλληνικῶν λεωφορείων ἀφοῦ ὁδήγησε ἕνα ἀπ' αὐτά γιά τίς ἀνάγκες ἑνός ρόλου του, σέ συνθῆκες «μαύρης νύκτας» σέ βουνό καί μέ κρύο πού διαπερνοῦσε ἀκόμα καί τό πιό χονδρό ἔνδυμα.

«Αὐτό εἶναι τό ἀγαπημένο μου. Τό ἔχω ὁδηγήσει καί μέ συνδέουν ὡραῖες ἀναμνήσεις. Τότε ἤμουν ὁδηγός, σήμερα εἶμαι καφετζῆς. Τό λές κι ἐξέλιξη...». Αὐτή ἦταν ἡ πρώτη κουβέντα τοῦ Δημήτρη Ξανθόπουλου ὅταν εἶδε τό ἱστορικό αὐτοφερόμενο R495 Βιαμάξ ἀπό τά «Παλιά ἙλληνικάΛεωφορεῖα» στό χῶρο πού γυρίζεται ἡ σειρά «Παραλία» γιά τήν ΕΡΤ1.

Τόν Φεβρουάριο τοῦ 2019, ὁ γνωστός ἠθοποιός πρωταγωνίστησε μαζί μέ τόν Ἀντώνη Μυριαγκό στήν ταινία μικροῦ μήκους «Τό Τέρμα» τοῦ Δημήτρη Μουτσιάκα, ἡ ὁποία γυρίστηκε στό Κατσιμίδι τῆς Πάρνηθος, σέ συνθῆκες ἀπόλυτου ψύχους. Γιά ἀρκετές ἡμέρες, τό γύρισμα ξεκινοῦσε στίς πέντε τό ἀπόγευμα καί δέν τελείωνε πρίν ἀπό τίς πέντε τό ξημέρωμα.

Ἡ ἐμπειρία μέ τόν Μουτσιάκα

Δημήτρης Μουτσιάκας ἐνέπνευσε μέ τή δουλειά του τήν ὁμάδα παραγωγῆς, τούς ἠθοποιούς ἀλλά καί τούς BusOldtimers_Greece μέ τήν ἐκπληκτική δουλειά πού ἔκανε μέ τό σενάριο πού ἐμπνεύστηκε καί σκηνοθέτησε ἀπό τίς «Ἀκυβέρνητες Πολιτεῖες» τοῦ Στρατή Τσίρκα (καί συγκεκριμένα τή «Λέσχη»).

Ὅταν παρουσιάστηκε στό Φεστιβάλ τῆς Δράμας τό «Τέρμα», ὁ σκηνοθέτης σημείωσε σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό "Flix": «Διάβασα ἕνα ὄνειρο πού ταν γραμμένο στίς «Ἀκυβέρνητες Πολιτεῖες» καί ἀπό τήν πρώτη στιγμή, ἤθελα νά τό δῶ σέ ταινία.

»Ἀλλά στήν πραγματικότητα ἤθελα νά μοιραστῶ ἕναν συλλογισμό πού ἔκανα πάνω στόν θάνατο, πού προσωπικά ὅταν τόν σκέφτομαι μέ καθησυχάζει. Ἡ ζωή εναι σάν ἕνα δρομολόγιο λεωφορείου. Ἀνεβαίνεις καί συναντᾷς ἀνθρώπους, δημιουργεῖς σχέσεις, ἐρωτεύεσαι, κάνεις φιλίες. Σέ αὐτή τή διαδρομή, ἄλλοι ἀνεβαίνουν, ἄλλοι κατεβαίνουν καί κάποια στιγμή θά κατέβεις κι ἐσύ στό δικό σου τέρμα. Τόσο ἁπλά. Τήν ταινία θά τήν περιέγραφα ὡς ἕνα παράδοξο δρομολόγιο λεωφορείου».


Σέ αὐτήν τήν ταινία, ὁ Ξανθόπουλος καί ὁ Μυριαγκός ξεπέρασαν τούς ἑαυτούς τους. Ταυτίστηκαν μέ τούς ἥρωες πού ὑποδύονταν καί ἐνσάρκωσαν στόν ἀπόλυτο βαθμό τό συλλογισμό του Μουτσιάκα πού ἔγινε σενάριο.

Ὁ Ἀνέστης (Μυριαγκός) ἦταν ἐκεῖνος πού περίμενε σέ μιά ἀπομακρυσμένη ἐπαρχιακή στάση κοντά στή «Ρεματιά» νά περάσει λεωφορεῖο. Ὅταν αὐτό ἔφθασε μέ ὁδηγό τόν Βαγγέλη (Ξανθόπουλος) ἐπιβιβάστηκε καί βίωσε μία μυστηριώδη καί ἀπόκοσμη διαδρομή μέχρι τό τέρμα, ὅπου ἕνας πεζός ἐπιβάτης καί ἡ Μαρία, ἡ σύζυγος τοῦ Ἀνέστη, παίζουν καταλυτικό ρόλο μέχρι τό ἀνατρεπτικό τέλος.


Κάνε ἕνα κλίκ παρακάτω καί παρακολούθησε τήν ταινία:


Ἀπό τόν Βαγγέλη στόν Σήφη της «Παραλίας»

Μετά τό «Τέρμα» ὁ Δημήτρης Ξανθόπουλος ἐμφανίστηκε σέ ἀρκετές τηλεοπτικές σειρές ἑρμηνεύοντας ἥρωες πού ἀπέσπασαν ἐξαιρετικές κριτικές, ὅπως στήν «Κάρτ Ποστάλ», στόν «Ἅγιο Παΐσιο» καί τούς «Παγιδευμένους». Στήν ἑπόμενη σεζόν ἔρχεται ὡς Σήφης Γερωνυμάκης νά ὑποδυθεῖ τόν καφετζῆ στήν «Παραλία» πού ὑπόσχεται νά καθηλώσει τό τηλεοπτικό κοινό.

Ὁ Δημήτρης δέν συνηθίζει νά λέει πολλά γιά τό ρόλο του. Μιλᾷ μέ τήν ἑρμηνεία του. Ὡστόσο γιά τά «Παλιά Ἑλληνικά Λεωφορεῖα» φωτογραφήθηκε μέ τόν Χάρη Λαζαρόπουλο μπροστά στό λεωφορεῖο καί ὑποσχέθηκε σύντομα νά ἔρθει καί σέ κάποια ἀπό τίς πολιτιστικές ἐκδηλώσεις μας.

Τή σειρά πού βασίζεται στό μυθιστόρημα «Τό κορίτσι μέ τό σαλιγκάρι» τῆς Πηνελόπης Κουρτζῆ σκηνοθετεῖ ὁ Στέφανος Μπλάτσος καί τό σενάριο ὑπογράφουν οἱ Γιῶργος Χρυσοβιτσάνος καί Κώστας Γεραμπίνης.

Δεῖτε ἐδῶ μέρος ἀπό τό τρέϊλερ τῆς σειρᾶς, ὅπως ἀνέβηκε στό κανάλι μας:Διαβάστε περισσότερα:

12/08/23

DAF Den Oudsten περνᾷ κάτω ἀπό τή μπάρα...

Οἱ πρῶτες κυκλοφοριακές ἀπορρυθμίσεις
γύρω ἀπό τό Μοναστηράκι, τό 2000 

Σπάνια φωτογραφία ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς #ΛΑΕΓΕ πού δημοσιεύθηκε τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2000 στήν ἐφημερίδα «Ἀθηναϊκή».

Ἐκείνη τήν ἐποχή ἔκλεισε ὁ δρόμος ἀπό τήν #Ἑρμοῦ καί #Ἀσωμάτων μέχρι τό τέλος τῆς Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου μέ μπάρα πού ἄνοιγε μόνο γιά τή διέλευση λεωφορείων. Ἐδῶ το #DAF #DenOudsten ΥΕΜ-4859, εἰσαγωγῆς #Βιαμάξ, τῆς #ΕΘΕΛ στό δρομολόγιο «230 Κουμουνδούρου - Γουδί», σέ ἀντικατάσταση τῆς παλιᾶς γραμμῆς «Θησεῖο – Γουδί»

Κι ὅμως πέρασαν δύο δεκαετίες ἀπό τότε.

#pic #photography #picoftheday #photooftheday #busoldtimershellas #busoldtimers_gr #λεωφορεῖο #Ἀθήνα #Netherlands #Biamax #urban #millenials #oldcity #oldathens

Διαβάστε περισσότερα:

09/08/23

Πᾶμε πίσω στό 1994 μέ Δεινόσαυρο B10M στό «122»

Φωτογραφία ἀπό τήν πρώτη
ἐποχή ὀργανώσεως τῆς ΕΘΕΛ
 


Καλοκαίρι, ζέστη, τελείωσες ἀπό ἐξεταστική καί ἡ καλύτερη εὐκαιρία νά πᾶς βόλτα γιά μπανάκι μέ τήν παρέα σου στή Βοῦλα, στίς πλάζ τοῦ ΕΟΤ γιατί μηχανάκια γιά ὅλους δέν ἔπαιζαν, ἀλλά καί τό ποδήλατο δέν ἦταν ἡ καλύτερη ἰδέα γιά τά κορίτσια τῆς παρέας. Μέ ποιό λεωφορεῖο θά πᾶς;

Τό καλοκαίρι τοῦ 1994, ὁ «πές μας ποῦ πᾶς, νά σέ πᾶμε» ΟΑΣ εἶχε τή δώσει τή θέσῃ του στόν σημερινό ΟΑΣΑ. Ἡ ΕΑΣ εἶχε ἤδη ἀντικατασταθεῖ ἀπό τίς ΣΕΠ καί αὐτές διαδοχικά στήν ΕΘΕΛ μέ ἕνα ἄρθρο κι ἕνα νόμο, μερικούς μῆνες πρίν.

Ἦταν ἡ ἐποχή πού ἄρχισαν νά ἀκούγονται οἱ ἰδέες γιά ἀλλαγές στούς ἐννέα τομεῖς δρομολογίων τῶν ἀστικῶν συγκοινωνιῶν τῆς πρωτευούσης, τή χάραξη διαδημοτικῶν καί θερινῶν γραμμῶν, ἀλλά καί δρομολογίων ταχείας ἐξυπηρετήσεως (τά ἀποκαλούμενα καί «Ἐξπρές»).


Τό πρῶτο βῆμα γιά τίς «γραμμές – κορμούς»

Ἔτσι δημιουργήθηκαν οἱ γραμμές «110 Πειραιᾶς – Βοῦλα» καί «122 Ἀθήνα – Βοῦλα» πού ἀπετέλεσαν τή βάση γιά τίς ἀνάλογες γραμμές – κορμοῦς πού δημιουργήθηκαν τόν Σεπτέμβριο τῆς ἑπόμενης χρονιᾶς.

Ἐνῶ οἱ περισσότερες γραμμές γιά τά νότια προάστεια εχαν τήν ἀφετηρία τους μπροστά ἀπό τό Ζάππειο ἤδη ἀπό τήν ἐποχή τοῦ 6ου ΚΤΕΛ καί καθ' ὅλη τή διάρκεια λειτουργίας τῆς ΕΑΣ, ἐδῶ ἔχουμε μιά σημαντική διαφορά. Ὁ ΟΑΣΑ συνέδεσε τά δυτικά διαμερίσματα τῶν Ἀθηνῶν μέ τά νότια προάστεια τῆς πρωτευούσης γι' αὐτό χωροθέτησε τήν ἀφετηρία τοῦ «122» ἐπί τῆς ὁδοῦ Μάρνη (σ.σ. στήν παραδοσιακή ζώνη ἀφετηριῶν τοῦ πρώην 4ου ΚΤΕΛ, στήν κάτω πλευρά της Πατησίων).

Ἡ γραμμή ὑποστηρίχθηκε μέ τέσσερα ἀρθρωτά Volvo B10M «Σαρακάκης» ἀπό τό ἁμαξοστάσιο τῆς Πέτρου Ράλλη (δύο ὀχήματα ροῆς ἀνόδου καί δύο καθόδου) καί λειτούργησε περίπου γιά ἕνα ἔτος, ἀφοῦ τότε ἐπανασχεδιάστηκε καί ὀνομάστηκε «Α2 Ἀκαδημία – Βοῦλας μέσῳ λεωφόρου Ἀμφιθέας», ὅπως ὑπάρχει ὡς σήμερα.

Τό ἱστορικό στιγμιότυπο πού δημοσιεύουμε, προέρχεται ἀπό τό καλοκαίρι τοῦ 1994. Διακρίνεται τό ἀρθρωτό μέ ἀριθμό ἀνεμοθώρακα «56» (ΥΝ-6956) τοῦ 4ου κλιμακίου ΕΘΕΛ (Α/Σ Πέτρου Ράλλη) νά ἀνεβαίνει καμαρωτό τή Σταδίου, μέ ἀνοικτή μάσκα γιά καλύτερο ἀερισμό τοῦ ψυγείου, ἀνοικτή τήν πρώτη πόρτα καί κατεβασμένα τά παράθυρα (ἀνοικτῆς ἐπιφανείας κατά 50%) γιά φυσικό κλιματισμό ἀπό τήν κίνηση τοῦ ὀχήματος.


Νοσταλγική εἰκόνα μέ ἕνα θρυλικό μοντέλο ἑλληνικῆς κατασκευῆς, σχεδιασμοῦ καί ἀνάπτυξης.


Διάβασε κι ἄλλες ἀναρτήσεις
γιά τήν ΕΑΣ μέ ἕνα κλίκ ἐδῶ


Διάβασε περισσότερα:

08/08/23

Ἱστορικό SCANIA VABIS B71 Ταγκαλάκη λειτουργεῖ ὅπως τό 1958

 Ἡ «καρδιά» τοῦ 27 ἀπό τό 5ο ΚΤΕΛ
κτυπᾷ καί πάλι!

Ὅταν δέν τόν γνωρίζει κάποιος καί ἀκούει τούς φίλους του νά τόν ἀποκαλοῦν «δόκτωρ» τόν περνοῦν γιά γιατρό. Ὄντως, ὁ Εὐάγγελος Λαζαρόπουλος εἶναι ἕνας πολύ καλός καρδιολόγος, ὄχι ὅμως γιά ἀνθρώπους ἀλλά γιά μηχανές. Τό ἔχει ἀποδείξει στή ναυτιλία καί τό ἀποδεικνύει ὅποτε ἀσχολεῖται μέ τά Παλιά Ἑλληνικά Λεωφορεῖα.

Σέ ὅ,τι ἀφορᾷ τήν ἀνακατασκευή τοῦ ἱστορικοῦ 5/27, ὁ Εὐάγγελος ἔβαλε προσωπικό στοίχημα νά τοῦ ξαναδώσει ζωή τό 2014 ὅταν μετακινήθηκε ἀπό τή Σαλαμῖνα καί μεταφέρθηκε γιά τήν ἐπισκευή τοῦ ἁμαξώματός του στόν πρότυπο σχεδιασμό πού ἀκολούθησε ὁ Πέτρος Ταγκαλάκης τό 1958, βάσει τῶν προδιαγραφῶν τῆς ἀμερικανικῆς "Wayne".

Τήν ἄνοιξη τοῦ 2021, ἡ ἀποκατάσταση ἄλλαξε ἐπίπεδο. Ἄρχισε ἡ ἀποσυναρμολόγηση τοῦ κινητῆρα, τοῦ ἐπιλογέα, τῶν συστημάτων κινήσεως καί ἀέρος προκειμένου νά ξαναγίνει λειτουργικό καί ἱκανό νά ἐπανακυκλοφορήσει. Ἀπολύτως ἀπαιτούμενη διαδικασία γιά ἕνα λεωφορεῖο πού ἀποσύρθηκε τό 1982, ξαναδούλεψε σέ κάποια στιγμή τό 1997, ἀλλά ἕνα σωστό «τσέκ ἄπ» στήν «καρδιά» του.

Ἕτοιμο γιά πολλές βόλτες

Ὕστερα ἀπό 22 μῆνες ἐπιμελοῦς ἐργασίας μέ βάση τίς ὑποδείξεις ἐξουσιοδοτημένων μηχανικῶν της Scania ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό, τό 5/27 ξαναδούλεψε μέ τήν ἴδια χαρακτηριστική χροιά τοῦ κινητῆρα D6 τοῦ μοντέλου Β71 57 πού μᾶς συνεπῆρε στά παιδικά μας χρόνια. Χρειάστηκαν δύο ταξίδια στή Σουηδία γιά νά βρεθοῦν τά ἐγχειρίδια, τά κατάλληλα ἀνταλλακτικά καί ὑλικά.

Ἤδη ἀπό τίς 3 Ἰανουαρίου 2023, ἕνας ἀπό τούς δύο ζωντανούς θρύλους τοῦ 5ου ΚΤΕΛ ἀναμένει τήν πλήρη ἀποκατάσταση τοῦ ἁμαξώματός του καί ἐκτέλεση δρομολογίου «132Α Πειραιεύς – Ἅγιος Στέφανος» μέ στάση γιά πεϊνιρλί στό τέρμα, ὅπως τότε στή δεκαετία τοῦ 1950.

Ἀκολουθοῦν φωτογραφίες γιά λίγους καί μυημένους. 

Οἱ καρδιοπαθεῖς καλό εἶναι νά πάρουν ὑπογλώσσιο πρίν τίς... ἀπολαύσουν:Γιά δημοσιεύσεις μέ ἀναφορές στό 5ον ΚΤΕΛ
κάντε κλίκ ἐδῶ

Κι ἐδῶ, περισσότερες ἱστορίες γιά τόν παλιό Πειραιᾶ!


Διαβάστε περισσότερα ἐδῶ:

07/08/23

Πράσινος σίφουνας Volvo δοκιμαστικά στό «049»

 Ὁλοκλήρωση προληπτικῆς
συντηρήσεως καί δοκιμή 
 


Σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς πανδημίας δέν σταμάτησε ἡ δραστηριότητα τῶν #BusOldtimers_Greece ὅσον ἀφορᾷ στίς συντηρήσεις καί τή λειτουργία τῶν Παλιῶν Ἑλληνικῶν Λεωφορείων. 

Γι' αὐτό καί τήν ἄνοιξη τοῦ 2021 συμμετεῖχαν σέ διοργανώσεις μέ πολιτιστικό καί καλλιτεχνικό ἀποτύπωμα, ὅπως ἦταν ἡ φωτογράφηση τῶν All About Shoes καί τοῦ Athens Exclusive Design Week #AXDW2021, σέ συνεργασία μέ τή #ΛΑΕΓΕ.

Στίς φωτογραφίες πού δημοσιεύονται γιά πρώτη φορά, βλέπετε τήν ὁλοκλήρωση τῆς συντήρησης ἑνός ἀπό τά ἱστορικά Volvo SB756 Σαρακάκης πού ἔχουν ἐπισκευαστεί καί τή δοκιμαστική διαδρομή του, ὥστε νά ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ σωστή λειτουργία του. 

Γιά λόγους ἱστορικοῦ ἐνδιαφέροντος ἐπελέγη γιά μιά ἀκόμα φορά ἡ ἔναρξη τῆς «Δοκιμῆς» ἀπό τίς ἀφετηρίες τῆς Ἀκτῆς Ξαβερίου, στόν ἄξονα τοῦ δρομολογίου «049 Πειραιᾶς – Ἀθήνα».

Γιά μιά φορά ἀκόμα ἡ ὁμάδα «Παλιά Ἑλληνικά Λεωφορεῖα» μέ τόν Χάρη, τόν Γιῶργο, τόν Λευτέρη καί τόν Κωνσταντῖνο χάρισαν χαμόγελα, selfie καί εὐκαιρίες φωτογράφησης τοῦ ὀχήματος ἀπό παλιούς καί νέους φίλους...

Τό γνωστό μοντέλο Ἡρώ Λεγάκη πόζαρε, μεταξύ ἄλλων,
μπροστά στό ἱστορικό λεωφορεῖο μέ μεγάλη χαρά...

Διαβάστε ἀκόμα περισσότερα:

06/08/23

Συμβουλή γιά μήν γίνεις ὁ καλύτερος φίλος τῆς παντόφλας

Πῶς μιά συζήτηση σέ παραθαλάσσιο μπάρ,
ἔβγαλε τήν... «εἴδηση»
 

Κείμενο: ΛουκιανόςΚάλλιμπαν

Σήμερα τό μεσημέρι στό παραθαλάσσιο μπαράκι κοντά στό Μαῦρο Λιθάρι βρέθηκαν δύο τύποι γύρω στά τριάντα. Ἀπ' ὅ,τι κατάλαβα ταν φίλοι πού εἶχαν νά βρεθοῦν ἀπό τόν Μάρτιο ἐπειδή ὁ ἕνας εἶχε κάνει σχέση μέ μία τύπισσα πού κυνηγοῦσε ἀρκετούς μῆνες. Ἔγινε ἡ φάση, κόλλησαν μεταξύ τους, ἀλλά τώρα ἄρχισαν τά ζόρια...

Οἱ πρῶτοι τρεῖς μῆνες ταν «μέλι – γάλα». Γνωστός καί μή ἐξαιρετέος κανόνας, ἀφοῦ σέ ὁποιαδήποτε σχέση αὐτό εναι τό χρονικό διάστημα γιά νά μιλήσουν οἱ ὁρμόνες. Μετά ἀρχίζουν νά διατάζουν οἱ ἀνάγκες, νά βγαίνουν οἱ κτητικότητες, νά ἀποκαλύπτονται ἐγωισμοί και οὕτω καθεξής.

Ἐνῶ ὁ φίλος τῆς ἱστορίας ξεκίνησε σάν τό «ἐλεύθερο πουλί κι ὄχι κορόϊδο στό κλουβί» (πού ἔλεγε καί ὁ Χρηστάκης), τώρα ἐξελίσσεται στόν καλύτερο φίλο τῆς παντόφλας. 

Ὅπως ἔλεγε στόν κολλητό του, ἀφοῦ τόν ἔκοψε ἀπό τίς παρέες του, ἀραίωσε τίς βόλτες μόνος του καί μπῆκε σέ ἕνα ἰδιότυπο καθεστώς ἐπιτήρησης. Ἡ ἱστορία εναι γνωστή: «Ποῦ εἶσαι;», «Μέ ποιόν εἶσαι;», «Γιατί πῆγες ἐκεῖ;», «Τούς ξέρω ἐγώ αὐτούς; Τί ὥρα θά γυρίσεις;», «Πᾶρε μέ βιντεοκλήση νά δῶ ποῦ εσαι»...

Βγές ἀπό τή δύσκολη θέσῃ

Δέν ρωτᾶμε ἄν τολμᾶ ὁ φίλος μας νά κάνει τό ἴδιο στήν καλή του. Ἡ συνταγῇ τῆς γκρίνιας ρίχνει κάθε γραμμή ἄμυνας κι ὅσο δέν ὑπάρχει ἀπάντηση, τόσο ἡ γκρίνια ἐντείνεται καί ἐξελίσσεται σέ τσακωμούς. «Δέν μοῦ πέφτει λόγος, ἀλλά κάτι δέν χειρίζεσαι σωστά», επα στό φιλαράκο καί τοῦ ὑποσχέθηκα ἀπάντηση στό ἀποψινό μου σημείωμα.

Ὅταν γύρισα ἀπό τή θάλασσα, ἔψαξα νά βρῶ τί θά γράψω γιά τό ἱστολόγιο καί σκέφτηκα νά κάνω ἔρευνα γιά νά δώσω τήν ἀπάντηση. Βρῆκα λοιπόν μιά ἔρευνα πού ἔκανε μιά ἐπιστημονική ὁμάδα ἀπό τό "Journal of Personality and Social Psychology". Οἱ τυπάδες ἐκεῖ, κάθισαν καί σκέφτηκαν ποιά ἔρευνα μπορεῖ νά σώσει τήν ἀνθρωπότητα καί τίς σχέσεις πού διολισθαίνουν στήν τοξικότητα. Εὐτυχῶς γιά ἐμᾶς, διάλεξαν μιά πού ἀπαντᾷ στό ἐρώτημα: «Πῶς ἀντιμετωπίζεις τήν γκρίνια».

Ἡ φράση πού πρέπει νά πεῖς μόλις ξεκινήσει ἡ γκρίνια, γιά νά μήν ἐξελιχθεῖ σέ τσακωμό, εἶναι ἁπλή. Πές «σέ καταλαβαίνω» καί κάνε μιά ἀγκαλιά.

Οἱ ἐρευνητές ρώτησαν ἀρκετά ζευγάρια γιά νά διαπιστώσουν πῶς οἱ τσακωμοί τους σταματοῦσαν ἀμέσως μόλις ὁ ἕνας ἀπό τούς δυό ἔδειχνε πώς κατανοοῦσε τίς αἰτίες τῆς γκρίνιας κι ἔδειχνε πόσο προσηλωμένος εναι στή διατήρηση καλῆς ἐπικοινωνίας στή σχέση. Ἡ ὑποχωρητικότητα δημιουργεῖ ἀσφάλεια, λένε οἱ εἰδικοί, ἄρα λιγότερη γκρίνια καί πιθανῶς καθόλου παντόφλα.

Ὅσον ἀφορᾶ στό φίλο τῆς ἱστορίας, ἄν ἡ ὑποχωρητικότητα συνδυαστεῖ καί μέ τίποτε πιό... «πικάντικο», μπορεῖ νά πάρει καί κανένα «ἐξωδόχαρτο» μήπως δεῖ τούς κολλητούς του καί πιεῖ κανένα κοκτέιλ μέ λιγότερο ἄγχος.


Περισσότερες δημοσιεύσεις γιά
τό "BOG Mens' Guide" μέ ἕνα κλίκ ἐδῶ.


Διαβάστε ἀκόμα περισσότερα:

05/08/23

Πατέρας ποιοῦ γνωστοῦ καλλιτέχνη ἦταν ὁ ὁδηγός τοῦ 5/102

 Ἡ φωτογραφία πού βγῆκε
ἀπό ἀνάγκη κι ἔμεινε στήν ἱστορία
 

Στίς ἀφετηρίες τῆς ὁδοῦ Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως καί Ἱπποδαμείας, μπροστά στό βομβαρδισμένο (ἀπό τούς συμμάχους) ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος ἔκαναν τέρμα τά λεωφορεῖα πού ἔφευγαν πρός τόν Κορυδαλλό, τήν Ἁγία Βαρβάρα καί τό Αἰγάλεω. Ὕστερα ἀπό χρόνια μεταφέρθηκαν μπροστά στά ξηροκαρπάδικα μπροστά ἀπό τή «Σχολή τῶν Καλογραιῶν», τή «Ζάν Ντ' Ἀρκ». Στό ἴδιο σημεῖο βρίσκονταν καί οἱ ἀφετηρίες τῶν γραμμῶν «70 Ἀθῆναι -Πειραιεύς», δίπλα τό «123 Πειραιεύς - Ἅγιος Ἰωάννης Ρέντη» καί μαζί το «128 Πειραιεύς -Ἅγιοι Ἀνάργυροι»

Τό στιγμιότυπο πού βλέπουμε ἐδῶ προέρχεται ἀπό τό καλοκαίρι τοῦ 1955. Στήν ἀφετηρία ἀριστερά ἐπιβίβαζε τό 102 τοῦ 5ου ΚΤΕΛ, Bedford, στό ὁποῖο ἐργάζονταν ὁ εἰσπράκτορας Θ. Ζορμπᾶς (ἀριστερά) καί ὁ ὁδηγός Κροκίδης (δεξιά).

Ὕστερα ἀπό χρόνια, ὅταν εἴχαμε ἀρχίσει νά συλλέγουμε ἀρχειακό ὑλικό σχετικό μέ τά λεωφορεῖα, τό ἔμαθε ὁ μπαρμπα-Κροκίδης κι ἔφερε στόν Βαγγέλη Λαζαρόπουλο ἕνα φάκελο μέ παλιές φωτογραφίες. Καθώς καθόταν στό καφενεῖο τοῦ κρ Παντελῆ ἐπί τῆς Μεταμορφώσεως στήν Παλιά Κοκκινιά διαβάζοντας ἐφημερίδα, τόν εἶδε νά γυρίζει ἀπό τό σχολεῖο.

«Ρέ μικρέ ἔλα ἐδῶ. Βρῆκα αὐτές τίς φωτογραφίες. Δέν φαίνονται καλά τά λεωφορεῖα ἀλλά θέλεις νά τίς ἀντιγράψεις;», τοῦ εἶπε καί δέχθηκε, φυσικά, καταφατική ἀπάντηση. Στάθηκε σ' αὐτή τή φωτογραφία καί χαμογέλασε. Τήν ἔβγαλε τυχαῖα, ἐπειδή περνοῦσε ἕνας ὑπαίθριος φωτογράφος ὁ ὁποῖος ἔβγαζε «ἀναμνηστικά κοκόνια» στόν Τινάνειο Κῆπο, μπροστά στή λαμαρίνα τοῦ πλοίου πού ἐξερράγη ἀπό τό βομβαρδισμό καί καρφώθηκε σ' ἕνα πεῦκο.  

Δέν ἔκλεινε μάτι ὅλη τή νύκτα

«Κῦρ εἰσπράκτορα νά σέ βγάλω μιά φωτογραφία καί νά μήν κόψω εἰσιτήριο;», ἔκανε ὁ φωτογράφος στό Ζορμπᾶ κι ἐκεῖνος τοῦ επε πώς δέν γίνεται διότι ὁ προϊστάμενος ἔχει τίς μαῦρες του.

-   -Ἔλα κῦρ ὁδηγέ, νά χαρεῖς τήν ὑγειά σου, δέν βγῆκε τό μεροκάματο σήμερα. Κάνε μου τη χάρη καί θά σέ βγάλω ὅσες φωτογραφίες θέλεις. Νά πάρω ἕνα καρβέλι ψωμί καί καμμιά τομάτα γιά τό σπίτι, ἀποκρίθηκε ὁ φωτογράφος.
Ἄν δέν ἔβγαλες μεροκάματο, νά πᾶς μέ τά πόδια. Τί θά πῶ ἄν μπεῖ ἐλεγκτής ἤ ὁ ἰδιοκτήτης. Ἄντε πήγαινε ἀπό δῶ πέρα, ἀπάντησε ὁ Κροκίδης.


Ὁ φωτογράφος ἔβαλε τά κλάμματα γιατί θά ἔσερνε μαζί του τή φωτογραφική μηχανή του (πού ταν σάν μπαοῦλο) καί θά τρυποῦσαν τά παπούτσια του ἄν ἀνέβαινε ἀπό τόν Πειραιᾶ μέχρι τό Περιβολάκι μέ τά πόδια.

«Στῆσε τή μηχανή σου μωρέ κακόμοιρε καί βγάλε καί τούς δυό μας. Θά πληρώσω ἐγώ τό εἰσιτήριό σου, ἀλλά βγάλε μας καλή φωτογραφία. Μήν στεναχωριέσαι, ὁ σωφέρ μας δέν εἶναι κακός. Εἶναι ἄϋπνος γιατί ἔχει μωρό παιδί πού βγάζει δόντια στό σπίτι κι ἔχει τίς τσαντῆλες του», πετάχτηκε ὁ Ζορμπᾶς.

Κι ἔτσι τή βλέπουμε σήμερα

Καθῶς στήθηκαν στό φακό, τό εἰσπρακτοράκι λέει στόν ὁδηγό: «Τί καμαρώνεις μωρέ σάν τόν Καραϊσκάκη; Χαμογέλα λίγο στόν ἄνθρωπο» καί τόν πείραξε στό σαγόνι.

Τό κλίκ ὅμως εἶχε γίνει κι ἔμεινε στήν ἱστορία.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ 1: Τό 5/102 ἦταν Bedford κατασκευῆς Λυῶν πού κυκλοφόρησε στίς 7 Νοεμβρίου 1947 ὡς τόν Μάρτιο τοῦ 1958, ὁπότε ἀντικαταστάθηκε ἀπό Volvo κατασκευῆς Ἠλιόπουλου.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ 2: Τό μωρό πού ἄφηνε ἄϋπνο τόν πατέρα του εἶναι ὁ Χριστόφορος Κροκίδης, ὁ ἐπιτυχημένος κιθαρίστας, ἐνορχηστρωτής καί συνθέτῃς ἀρκετῶν τραγουδιῶν τοῦ Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ἀλλά καί συνεργάτης του (ἐπίσης Παλιοκοκκινιώτη) Γιώργου Νταλάρα. Ὁ Χριστόφορος ἔχει δουλέψει ἀκόμα μέ τούς Μαρινέλλα, Μαρία Δημητριάδη, Δημήτρη Μητροπάνο, Γιάννη Πάριο, Δημήτρη Μπάσῃ, Κώστα Μακεδόνα, Γιάννη Πλούταρχο καί ἄλλους.

Γιά τήν ἱστορία, γεννήθηκε στίς 7 Ἀπριλίου 1955.


Γιά δημοσιεύσεις μέ ἀναφορές στό 5ον ΚΤΕΛ
κάντε κλίκ ἐδῶ

Κι ἐδῶ, περισσότερες ἱστορίες γιά τόν παλιό Πειραιᾶ!


Διαβάστε περισσότερα ἐδῶ:

Translate