16/09/23

Ἀπό τό Ἀκρογιάλι στὴν Καλαμάτα μέχρι τὴν Ἀθήνα μὲ R495 Βιαμάξ

Πῶς μιὰ ὑπέροχη ἰδέα ἔγινε γύρισμα στὴν ἐξοχή  


Πέρασαν ἑπτὰ χρόνια ἀπὸ τὴν ἐπιτυχημένη διαφήμιση ποὺ ἔγινε γιὰ λογαριασμὸ γνωστῆς ἑταιρείας παραγωγῆς καὶ διάθεσης φρέσκου φυσικοῦ χυμοῦ μὲ τὴν ὑποστήριξη τῶν #busoldtimers_greece καὶ τὴν κίνηση τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοφερόμενου R495 Βιαμάξ ἀπὸ τά #Παλιά_Ἑλληνικά_Λεωφορεα.

Δεῖτε ξανὰ τὴ διαφήμιση καὶ ἐλᾶτε μαζί μας σὲ μιὰ φανταστικὴ βόλτα στὸ παρελθόν. Τὸ δρομολόγιο τῆς πρωμετωπίδας ἀναγράφει «Ἀκρογιάλι». Πρόκειται γιὰ τὸν μικρὸ παραθαλάσσιο οἰκισμὸ ποὺ βρίσκεται σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὴν Καλαμάτα (περίπου 12 χλμ) καὶ ἔχει περίπου 130 μόνιμους κατοίκους. 

Τὸ σημεῖο ἐπιλέχθηκε ἀπὸ τὸν Χάρη Λαζαρόπουλο καὶ τὸν Παναγιώτη Καραμπίνη καθὼς σχεδιαζόταν πῶς θὰ γυριστεῖ ἡ συγκεκριμένη διαφήμιση. Ἡ ὁμάδα παραγωγῆς κατέβηκε στὸ Ἀκρογιάλι διότι στὸ τέλος τῆς θητείας του, τὸ συγκεκριμένο λεωφορεῖο ἐξυπηρετοῦσε τὸν συγκεκριμένο ὀνειρικὸ οἰκισμὸ σχεδὸν καθημερινά. 


Ποῦ βρίσκεται

Τὸ Ἀκρογιάλι ἔχει κτισθεῖ στοὺς πρόποδες τοῦ Ταϋγέτου, σὲ μιὰ περιοχὴ γεμάτη ἐλαιῶνες. Ἀποτελεῖ τὸ νεότερο χωριό της Ἀβίας, στὸ ὁποῖο ξεχωρίζουν ἑπτὰ μικροὶ τεχνητοὶ κόλποι του ποὺ σχηματίζουν πανέμορφες βοτσαλωτὲς παραλίες, ὅπου ὁ ἐπισκέπτης μπορεῖ νὰ ἀπολαύσει τὴν καταγάλανη θάλασσα τοῦ Μεσσηνιακοῦ κόλπου. Ἡ περιοχὴ ὀφείλει τὴ σημερινή της ὀνομασία στὸν μυθικὸ βασιλιᾶ τῆς Μεσσηνίας Κρεσφόντη, ὁ ὁποῖος τὴ μετονόμασε, μετὰ τὴν κατάληψη τῆς Πελοποννήσου ἀπὸ τοὺς Δωριεῖς, πρὸς τιμὴν τῆς Ἀβίας, κόρης τοῦ Ἡρακλῆ καὶ τροφοῦ του γιοῦ τοῦ Ἡρακλῆ καὶ τῆς Διηάνειρας, Ὕλλου (ἢ Γλήνου). 

Ἡ Ἀβία, διωκόμενη ἀπὸ τοὺς Ἀχαιούς, εἶχε καταφύγει στὸ μέρος αὐτὸ γιὰ νὰ σώσει τὸ βρέφος, ἱδρύοντας ναὸ πρὸς τιμήν του πατέρας της. Πολύτιμα ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα στὴν εὐρύτερη περιοχὴ μαρτυροῦν πολιτισμικὴ ἀνάπτυξη ἤδη ἀπὸ τὴν προμυκηναϊκὴ ἐποχή.

Σύντομα θὰ ἐπαναλάβουμε αὐτὸ τὸ δρομολόγιο στὸ πλαίσιο εἰδικῆς ἐκδήλωσης σὲ συνεργασία μὲ τήν #ΕΟΟΕ.


Διαβάστε περισσότερα: 

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Translate