12/01/24

Ἡ ἱστορικὴ ἀλλαγὴ χρωματισμοῦ εἰς τὰ Ο405N τῆς Ε.ΘΕ.Λ.

Πότε ἤλλαξαν αἱ χρωματικαὶ
ἀποχρώσεις τῶν ἀστικῶν λεωφορείων


Μετὰ τὴν κατάργησιν τῶν Συγκοινωνιακῶν Ἐπιχειρήσεων καὶ τὴν σύστασιν τῆς Ε.ΘΕ.Λ., ἅπαντα τὰ λεωφορεῖα «ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ» Ο405Ν ἐνετάχθησαν εἰς τὸν στόλον της καὶ ἠλλάγησαν τὰ χρώματά των.

Εἰς τὴν παροῦσαν δημοσίευσιν παρουσιάζεται τὸ ὑπ' ἀριθμὸν κυκλοφορίας ΥΕΚ - 5232 καὶ ἀριθμὸν ἀλεξηνέμου 232 λεωφορεῖον μείζονος τύπου «ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ» Ο405Ν τὸ ὁποῖον ἐφωτογραφήθη εἰς τὴν ἀφετηρίαν τῶν λεωφορείων Νέας Σμύρνης εἰς τὴν Ὁδὸν Σταδίου τὴν Τρίτην 06 Ἰανουαρίου 2004. 

Τὸ λεωφορεῖον αὐτὸ ἐξετέλει δρομολόγια εἰς τὴν γραμμὴν 110 (Νέα Σμύρνη – Παλαιὸν Φάληρον).

Κείμενον: Κυριάκος Γκλεζάκος 

Φωτογραφία: Ἀπ. Κουρμπέλης / Ὁμὰς Ἐρεύνης τῆς Ἱστορίας τῆς Ἀθηναϊκῆς Συγκοινωνίας, ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΜΦΟΡΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΡΟ (Τόμος 1ος: Λεωφορεῖα καὶ Τρόλλεϋ), Ἐκδόσεις Μίλητος, Ἀθῆναι 2007.


Διαβάστε περισσότερα:

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Translate