19/11/14

Τι αλλάζει σε συγκοινωνίες, πρόστιμα, ΤΑΞΙ και υπαίθρια πάρκινγκ με νέο νομοσχέδιο


Την δυνατότητα ανάθεσης σε ιδιώτες του ελέγχου των εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες προβλέπει, μεταξύ άλλων, το πολυαναμενόμενο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρυθμίσεις Θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημόσιων Έργων» το οποίο μετά από πολύ μακρά περίοδο αναμονής οδεύει προς την Βουλή για ψήφιση.

Το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που έχει δοθεί στα κόμματα για ενημέρωση, ρυθμίζει θέματα που αφορούν τα ταξί, την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών ΚΤΕΟ, τα υπαίθρια πάρκινγκ.

Σύμφωνα με το euro2day.gr στο τρίτο κεφάλαιο του σχεδίου νόμου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις που αφορούν τις επιβατικές μεταφορές, προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης σε εξουσιοδοτημένους τρίτους του ελέγχου των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι αρμόδιοι για την διενέργεια των ελέγχων μετακίνησης με το νόμιμο κόμιστρο και της επιβολής προστίμου στους παραβάτες είναι οι εντεταλμένοι Ελεγκτές Κομίστρου, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του οικείου συγκοινωνιακού φορέα ή υπάλληλοι τρίτου φορέα (νομικού προσώπου), στον οποίο έχει αναθέσει ο οικείος συγκοινωνιακός φορέας τον έλεγχο κομίστρου, εφόσον οι υπάλληλοι του τρίτου φορέα φέρουν ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση του οικείου συγκοινωνιακού φορέα.
Το ύψος των προστίμων κατά περίπτωση
Σε ότι αφορά το ύψος των προστίμων το σχέδιο νόμου αναφέρει ότι στους επιβάτες, που, κατά την διάρκεια του ελέγχου από αρμόδιο ελεγκτή, δεν επιδεικνύουν έγκυρο επικυρωμένο εισιτήριο επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής:
  • Στους διακινούμενους με αστικά συγκοινωνιακά μέσα στις περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ίσο με το 60πλάσιο του βασικού ή μειωμένου εισιτηρίου.
  • Στους διακινούμενους με αστικά συγκοινωνιακά μέσα των λοιπών περιοχών της χώρας, ίσο με το 20πλάσιο του βασικού ή μειωμένου εισιτηρίου.
  • Στους διακινούμενους με υπεραστικά συγκοινωνιακά μέσα, ίσο με το διπλάσιο της τιμής του εισιτηρίου αφετηρίας - τέρματος του δρομολογίου.
  • Στους διακινούμενους με σιδηροδρομικά οχήματα, ίσο με το διπλάσιο του αντιτίμου της διαδρομής την οποία πραγματοποίησε το τρένο, από την αφετηρία αυτού και έως του πρώτου, μετά την διαπίστωση της παράβασης, σταθμού στον οποίο προβλέπεται στάση της αμαξοστοιχίας. Σε περίπτωση που ο παραβάτης δεν πληρώσει το πρόστιμο εντός του προβλεπόμενου διαστήματος τότε ότε το πρόστιμο επιβάλλεται και οφείλεται στο πενταπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος.

Το πρόστιμο στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας εισοδήματος του παραβάτη.
ΟΑΣΘ
Στο άρθρο του σχεδίου νόμου που αφορά τις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης (Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης) σημειώνεται ότι τα κυκλοφορούντα λεωφορεία κατά τις καθημερινές της χειμερινής περιόδου θα ανέρχονται σε πεντακόσια είκοσι (520) λεωφορεία σε δύο βάρδιες, με δυνατότητα μεταβολής κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (+-4%).

Ο αριθμός των κυκλοφορούντων λεωφορείων κατά τα Σάββατα της χειμερινής περιόδου αντιστοιχεί στο 80% του αριθμού των κυκλοφορούντων κατά τις καθημερινές, ενώ κατά τις Κυριακές – Αργίες χειμερινής περιόδου αντιστοιχεί στο 70% του αριθμού των κυκλοφορούντων κατά τις καθημερινές.

Ο αριθμός των κυκλοφορούντων λεωφορείων της θερινής περιόδου αντιστοιχεί σε ποσοστό 80% των κυκλοφορούντων της χειμερινής περιόδου (καθημερινής, Σαββάτου και Κυριακής – Αργίας).

Με τα προγράμματα δρομολόγησης γίνεται σταδιακή έναρξη των πρώτων δρομολογίων (αναχώρηση από αφετηρία ή τέρμα) από τις 05:00 και σταδιακή λήξη των τελευταίων δρομολογίων (αναχώρηση από αφετηρία ή τέρμα) έως τις 24:00.

Επίσης προγραμματίζεται να λειτουργεί μία (1) μεταμεσονύκτια λεωφορειακή γραμμή σύνδεσης και εξυπηρέτησης των επιβατών από και προς τους σταθμούς άφιξης ή αναχώρησης επισκεπτών (αεροδρόμιο, σταθμός τραίνων, κεντρικός σταθμός υπεραστικών λεωφορείων), διερχόμενη από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Θεσσαλονίκης.

Με το νομοσχέδιο προβλέπεται και η συγκρότηση της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Η Επιτροπή έχει ως καθήκον να προβαίνει στη διεξαγωγή έρευνας μετά από σοβαρά σιδηροδρομικά ατυχήματα. Στόχος της διερεύνησης είναι η βελτίωση της σιδηροδρομικής ασφάλειας και η πρόληψη ατυχημάτων.
Υπαίθρια πάρκινγκ
Σε ό,τι αφορά στους υπαίθριους χώρους στάθμευσης προβλέπεται ότι τα υπαίθρια πάρκινγκ που αποδεδειγμένα λειτουργούσαν έως το τέλος του 2012 εντός των διοικητικών ορίων του παραδοσιακού τμήματος της πόλεως των Αθηνών (Ιστορικό Κέντρο) μπορούν να λάβουν την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας για τρία έτη, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων χρήσεων γης της περιοχής, εφόσον πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 28 του π.δ. 455/1976. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της άδειας για μια επιπλέον τριετία.
Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ
Για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών ΚΤΕΟ προβλέπεται ότι για την Περιφέρεια Αττικής και Π.Ε Θεσσαλονίκης επιτρέπεται σε εντός σχεδίου πόλεως περιοχές με χρήσεις μη οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας, οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας και χονδρεμπορίου καθώς και σε περιοχές με χρήσεις χονδρικού εμπορίου, εγκαταστάσεων μέσων μαζικής μεταφοράς, παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης και παραγωγικών εγκαταστάσεων υψηλής όχλησης.

Επιπλέον η ίδρυση και λειτουργία ΙΚΤΕΟ επιτρέπεται σε όλη τη χώρα ε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων οικισμού προϋφισταμένων του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμού οριοθετημένων.

Οι εγκαταστάσεις των ιδιωτικών ΚΤΕΟ εντάσσονται στην κατηγορία των χαμηλής όχλησης εγκαταστάσεων».
Παραβάσεις ταξί
Στο άρθρο που αφορά τα Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα (ταξί) καθορίζεται το ύψος των διοικητικών προστίμων ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης στην οποία έχουν υποπέσει. Αναλυτικά τα πρόστιμα καθορίζονται ως εξής:
  • Για τις οριζόμενες ως ελαφρές παραβάσεις: από 50 εως 100 ευρώ.
  • Για τις σοβαρές: από 100 εως 300 ευρώ.
  • Για τις πολύ σοβαρές: από 300 εως 600 ευρώ.
  • Για τις ιδιαζόντως σοβαρές παραβάσεις: από 600 έως 3.000 ευρώ.

Στους παραβάτες των διατάξεων περί λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων μπορεί να επιβάλλεται πέραν των διοικητικών προστίμων διοικητική κύρωση της αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) ή της αφαίρεσης της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για χρονικό διάστημα από τρεις (3) ημέρες έως έξι (6) μήνες στους ιδιοκτήτες, εκμεταλλευτές ή οδηγούς των οχημάτων.

Επίσης το σχέδιο νόμου καθορίζει τα διακριτικά γνωρίσματα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που φέρουν τα εκμισθωμένα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητα με οδηγό. Για κάθε περίπτωση εκτέλεσης μεταφοράς με εκμισθωμένα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκίνητα με οδηγό που δεν φέρουν στοιχεία αυτά προβλέπεται ότι επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους το οποίο κυμαίνεται από 200 εως 800 ευρώ.
Παράλληλα προβλέπεται και η επιβολή διοικητικής κύρωσης με την αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων για διάστημα από 10 εως 30 ημέρες.

Διαβάστε ακόμα: 

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Translate