Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Σπάνιο Volvo του ΚΤΕΛ Αττικής στο Μαρκόπουλο του '60...


Μια ακόμα σπάνια φωτογραφία φέρνει το ιστολόγιο “busoldtimers.blogspot.gr” στο φως. 

Παρουσιάζει ένα πανέμορφο λεωφορείο Volvo που κατασκευάστηκε από τους αμαξοποιούς Κοτάντζη και Μανταδάκη για λογαριασμό λεωφορειούχου του 8ου ΚΤΕΛ, του γνωστού μας σήμερα ΚΤΕΛ Αττικής.

Είναι το λεωφορείο με αριθμό ανεμοθώρακα 8/50 και κυκλοφορούσε στις γραμμές των Μεσογείων. Ανταποκρίνεται στα κριτήρια για τα οχήματα τύπου «Δ», σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του υπουργείου Συγκοινωνιών εκείνη την εποχή. 

Να θυμίζουμε ότι αυτά τα λεωφορεία διέφεραν από τα υπεραστικά διότι είχαν 36 θέσεις επιβατών και αυτόματες θύρες που ανοιγόκλειναν με σύστημα αέρος. 

Το λεωφορείο είναι φωτογραφημένο σε μια μάνδρα του Μαρκόπουλου, ύστερα από γενική καθαριότητα από τον ιδιοκτήτη του, στις αρχές της δεκαετίας του '60... 

Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.