Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

VIDEO που σαρώνει: Αυτοί είναι οι φύλακες – άγγελοι δίπλα μας

Στην κρίσιμη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι
που διδάσκουν πίστη στον συνάνθρωπο


Το βίντεο που ακολουθεί δεν είναι υπερπαραγωγή και δεν φιλοδοξεί να σε ψυχαγωγήσει. Απευθύνεται αποκλειστικά στο μυαλό σου διότι απαιτεί να σκεφτείς τι θα έκανες ΕΣΥ στην κρίσιμη στιγμή.

  • Θα έβγαζες τα ακουστικά από τα αυτιά σου για να συμμετάσχεις σε ένα σύνολο;
  • Θα έθετες σε κίνδυνο τη ζωή σου για κάποιον συνάνθρωπο;
  • Θα άγγιζες τα όρια του εαυτού σου ώστε να σωθεί και να ζήσει ένας ξένος;
  • Θα έβαζες στοίχημα με τη μοίρα για να σώσεις το παιδί ενός άλλου;

Δεν χρειάζεται να απαντήσεις εδώ, ούτε να σχολιάσεις. Απλά σκέψου αφού δεις το βίντεο. Έχεις αυτήν την υποχρέωση και κυρίως την ευθύνη, αν υπερηφανεύεσαι που είσαι Έλληνας κι αν νοιώθεις την τιμή που είσαι Ορθόδοξος, πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα.


Έτσι ξεχωρίζεις και καταλαβαίνεις ότι ο καλός άνθρωπος είναι ισοδύναμος με έναν φύλακα - άγγελο.

Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.