Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

ΦΩΤΟ - VIDEO: Παλιά λεωφορεία στη σειρά, καλοκαίρι 2014


Στιγμιότυπο από το σημείο όπου φυλάσσονται μερικά από τα μουσειακά λεωφορεία, αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που έχουμε καταφέρει να διασώσουμε. 

Διακρίνονται από αριστερά ένα αστικό Mercedes Benz OF1317 Βιαμάξ της γραμμής του Προφήτη Ηλία στον Πειραιά, δύο αστικά Volvo SB756 Σαρακάκη ενώ δίπλα στα δεξιά αχνοφαίνεται ένα Mercedes Benz O322 Βιαμάξ. 

Όλα είναι έτοιμα να πάρουν μπροστά με μια στροφή του κλειδιού για να πάρει σήμα η μίζα... 

Απολαύστε και μερικά video δικής μας... παραγωγής!
Διαβάστε ακόμα: 

Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.