Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

Διαφήμιση του ΚΤΕΛ Αρκαδίας με ιστορία!

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Το Βολάν» πριν από πέντε δεκαετίες


Αυτή η καταχώρηση του 6ου ΚΤΕΛ Αρκαδίας δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Βολάν" πριν από πέντε δεκαετίες. 

Σε πρώτο πλάνο ένα ολοκαίνουργιο Mercedes Benz, R495 της Βιαμάξ να κερδίζει τις εντυπώσεις, μόλις έχει παραδοθεί στον ιδιοκτήτη του αφού φέρει μόνο πινακίδα τύπου «Μ» και στο δρομολόγιο αναγράφει «Εκδρομικόν».

Γράφει η ρεκλάμα (όπως την αποκαλούσαν τότε οι άνθρωποι του Τύπου): 

«Τ Α Ξ Ι Δ Ε Υ Ε Τ Ε
ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΤΟΥ 6ου ΚΤΕΛ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ & ΑΝΕΣΙΝ

Το 6ον ΚΤΕΛ Αρκαδίας αψηφούν κάθε οδικόν εμπόδιον συνέδεσε την ορεινή Αρκαδία με την Τρίπολιν και την Αθήνα. 
Διαθέτομεν καινουργή λεωφορεία - τύπου Πούλμαν - δι' εκδρομάς με τα οποία δύνασθε να γνωρίσετε όλην την Ελλάδα και τις ομορφιές της χώρας μας. 
Α Π Ε Υ Θ Υ Ν Ε Σ Θ Ε

Εις ΑΘΗΝΑΣ: Οδός Βηλαρά 2 - Τηλέφ. 521.219

Εις ΤΡΙΠΟΛΙΝ: Πλατεία Ανεξαρτησίας 8 - Τηλέφ. 25-60».

Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.