Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Mercedes-Benz Ελλάς και «Ημέρες Ποιότητας» του Παν/μίου Πειραιώς


H Mercedes-Benz Ελλάς συμμετείχε στο πρόγραμμα «Ημέρες Ποιότητας» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MBA TQM International στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με στόχο την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας αλλά και των φοιτητών για το ρόλο της ποιότητας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

Για το σκοπό αυτό η Mercedes-Benz Ελλάς έθεσε στην υπηρεσία των νέων φοιτητών και μελλοντικών επιστημόνων την μακροχρόνια εμπειρία των στελεχών της και τις δομές της που διασφαλίζουν την ποιότητα τόσο σε διαπροσωπικό (εξυπηρέτηση πελατών, σχέσεις μεταξύ συναδέλφων κ.ά.) όσο και προϊοντικό επίπεδο.

Υπό αυτό το σκεπτικό διοργανώθηκε μία πενθήμερη «γιορτή» ενημέρωσης, με επισκέψεις φοιτητών σε επιλεγμένες επιχειρήσεις καθώς και μία Ημερίδα στην οποία οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα roundtable γενικών διευθυντών με τη συμμετοχή του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας Γ. Καλλίγερου με θέμα: «Ποιότητα και Ανταγωνιστικότητα».

Στη συνέχεια, 27 φοιτητές με 3 συνοδούς-καθηγητές επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις της Mercedes-Benz στο Κέντρο Διανομής Ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο και τα γραφεία της Διοίκησης στη Ν. Κηφισιά όπου παρακολούθησαν στοχευμένες παρουσιάσεις και ομιλίες ηγετικών στελεχών της εταιρείας.


Από δελτίο Τύπου
Πηγή φωτογραφίας: Αποστολή
στο εργοστάσιο του Μανχάιμ, 2006

Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.