23/07/15

ICAP: Η απασχόληση επανέκαμψε το 2014 ύστερα από έξι χρόνια!

Τι αναφέρει η μελέτη της ICAP για την απασχόληση, την αύξηση του 2014 και τις ζοφερές συνθήκες που διαμορφώνονται μετά τον Ιανουάριο


Το έτος 2014 σηματοδότησε για την ελληνική οικονομία την ανακοπή της συνεχούς πτώσης, μετά από μία εξαετία βαθιάς ύφεσης. Το ΑΕΠ (σε ετήσια βάση) σημείωσε μικρή ανάκαμψη με την καταγραφή χαμηλού θετικού ρυθμού μεταβολής (0,8%).


Με βάση τα τριμηνιαία στοιχεία, στο τελευταίο τρίμηνο του έτους ο ρυθμός μεταβολής για το (εποχιακά διορθωμένο) ΑΕΠ υποχώρησε σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ωστόσο συγκρινόμενο με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 κατέγραψε αύξηση 1,3%. Παρά την επιβράδυνση στα τέλη του έτους, η επαναφορά σε θετική τροχιά είναι γεγονός αδιαμφισβήτητα θετικό.

Εν τούτοις η σωρευτική υποχώρηση του ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές) κατά ένα ποσοστό που υπερέβη το 23% στο διάστημα 2008-2013, προκάλεσε βαριές απώλειες στην αγορά εργασίας. Η σωρευτική μείωση των απασχολουμένων μόνο για την περίοδο 2010-2013 ανέρχεται σε 19,2% (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – ετήσια έκθεση 2014), γεγονός που σημαίνει ότι το «βάρος» της ύφεσης το επωμίσθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου η αγορά εργασίας.

 Όπως είχε εντοπισθεί στις προηγούμενες εκδόσεις, η εντονότερη μείωση της απασχόλησης σημειώθηκε τη διετία 2011/12 (-9,2% το 2011 και 7,5% το 2012), ενώ το 2013 παρατηρήθηκε αξιόλογη επιβράδυνση του ρυθμού μείωσής της, σε -3,3%. Ωστόσο το 2014 η τάση αυτή αναστρέφεται και η απασχόληση καταγράφει αύξηση με ρυθμό 1,6% (Δ΄ τρίμηνο 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2013).

Οι αλλαγές αυτές περιόρισαν σε χαμηλότερα επίπεδα και το λόγο «άνεργοι/απασχολούμενοι», ωστόσο ο δείκτης -35,2%- εξακολουθεί να θεωρείται υψηλός (Δ’ Τρίμηνο 2014). 

Σε αυτές τις συνθήκες είναι σημαντικό να δοθεί μια σαφής εικόνα των εξελίξεων και των τάσεων σχετικά με το μέτωπο της απασχόλησης και ιδιαίτερα εκείνο της ανεργίας, η οποία επηρεάζει σοβαρά τις προοπτικές εξέλιξης, σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.
Απασχόληση / Εργατικό Δυναμικό.·                     Εξελίξεις το 2014

Θετικές ενδείξεις ανάκαμψης σημειώθηκαν το 2014 στην αγορά εργασίας, μετά από σειρά ετών αρνητικής πορείας. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία των τριμηνιαίων Ερευνών Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Ελληνική Στατιστική Αρχή), το τελευταίο έτος υπήρξε αύξηση της απασχόλησης και, μικρή έστω, υποχώρηση της ανεργίας. 

Ωστόσο η ευφορία που δημιουργήθηκε από τη θετική γενικά εξέλιξη δεν είχε μεγάλη διάρκεια, αφού οι πολιτικές εξελίξεις και η παρατεταμένη αβεβαιότητα των πρώτων μηνών του 2015, επέφεραν την ανάσχεση των θετικών εξελίξεων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Α΄ Τριμήνου του τρέχοντος έτους που θα αναλυθούν στη συνέχεια.

Σε ετήσια βάση, η απασχόληση ανέκαμψε το 2014, για πρώτη φορά μετά το 2008. Ο μέσος αριθμός των απασχολουμένων σημείωσε αύξηση 0,66% (ή 23,1 χιλ. άτομα), το 2014/13. Η ανάκαμψη της απασχόλησης το 2014 είναι σημαντική, ο δε αριθμός των απασχολουμένων κατά το Δ’ Τρίμηνο του έτους ανήλθε σε 3.535,3 χιλ., που συνεπάγεται ότι στο εν λόγω έτος υπήρξε προσθήκη 55,4 χιλ. θέσεων εργασίας. 

Μάλιστα η απασχόληση (με βάση τις ετήσιες συγκρίσεις μεγεθών) κατέγραψε σταθερά θετική μεταβολή από το Β΄ Τρίμηνο του 2014 μέχρι και τα τέλη του έτους.

Ωστόσο, δεν περνάει απαρατήρητο το γεγονός ότι η αύξηση της απασχόλησης το 2014 οφείλεται ως ένα βαθμό στη διευρυμένη συμμετοχή εργαζομένων με σχέση προσωρινής εργασίας , ή ακόμα και μερικής απασχόλησης. Εξετάζοντας την εξαετία 2008-2014 (Δ’ Τρίμηνο), η συνολική απώλεια των θέσεων εργασίας στη διάρκεια της κρίσης έφθασε το εντυπωσιακό μέγεθος του 1,03 εκατ. θέσεων. 

Φαίνεται λοιπόν ότι, παρά την (μικρή έστω) ανάκαμψη πρόσφατα, το χάσμα σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα της απασχόλησης παραμένει τεράστιο, απαιτείται δε γιγαντιαία προσπάθεια σε βάθος χρόνου, για να επανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα (διάγραμμα 1). Το γεγονός αυτό αποτελεί το σημαντικότερο ίσως αντίκτυπο της βαθιάς οικονομικής ύφεσης που έπληξε τη χώρα.

Σχετικά με τη σύνθεση, το εργατικό δυναμικό των 4.781,1 χιλ. ατόμων της Ελλάδος αντιστοιχεί στο 51,6% του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας (άτομα ηλικίας & 15 ετών), ενώ ο αριθμός των απασχολουμένων, ο οποίος διαμορφώ-θηκε σε 3.535,3 χιλ. άτομα (Δ΄ Τρίμηνο 2014) αντιστοιχεί στο 38,1% του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας (πίνακας 1).

Από την άλλη πλευρά, κατά το Δ’ Τρίμηνο του 2014, ένα ποσοστό 48,4% του παραγωγικού πληθυσμού (4.487,4 χιλ. άτομα) δεν ήταν ενταγμένα στην αγορά εργασίας, ήταν δηλαδή μη οικονομικά ενεργοί.

Όσον αφορά τις εξελίξεις στο μέτωπο της ανεργίας, παρατηρείται ότι, από τις αρχές του 2009 έως τα μέσα του 2010 η αύξηση της ανεργίας δεν προήλθε μόνο από τη μείωση της απασχόλησης, αλλά και από την αύξηση του εργατικού δυναμικού (διάγραμμα 3). Αντίθετα, από το 2011 καταγράφεται (παράλληλα και με τη μείωση της απασχόλησης) συνεχής μείωση του εργατικού δυναμικού, τάση η οποία εξακολουθεί μέχρι και το Δ’ Τρίμηνο του 2014, με συνέπεια το δυναμικό να παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τη διετία 2009-2010.

Λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές στην απασχόληση κάθε τριμήνου (σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους), εντοπίζεται μεγάλη ανατροπή το 2014. Πράγματι, την προηγούμενη τετραετία η εξέλιξη της απασχόλησης ήταν σταθερά φθίνουσα, τάση που χαρακτήρισε και το 2013, οπότε οι απώλειες στην απασχόληση ναι μεν είχαν φθίνουσα τάση, ωστόσο υπερέβαιναν σταθερά τις 100 χιλ. θέσεις σε όλα τα τρίμηνα. 

Αντίθετα, το 2014 μικρής κλίμακας απώλειες καταγράφηκαν μόνο στο Α’ τρίμηνο, ενώ στη συνέχεια οι μεταβολές στην απασχόληση ήταν συνεχώς θετικές (προσθήκη θέσεων εργασίας), για πρώτη φορά από το 2010. Περαιτέρω, εξετάζοντας τις εξελίξεις με βάση το φύλο των απασχολουμένων, στις προηγούμενες εκδόσεις είχε παρατηρηθεί ότι, το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στη συνολική απώλεια της απασχόλησης αυξήθηκε σταδιακά την περίοδο 2011-2013, με συνέπεια να φθάσει περίπου το 50% των συνολικών απωλειών, το Δ’ τρίμηνο του 2013. Το τελευταίο έτος η εικόνα αλλάζει εντελώς, με την όποια απώλεια θέσεων απασχόλησης να προέρχεται αποκλειστικά από τους άνδρες (στα τρία εκ των τεσσάρων τριμήνων). 

Αντίθετα, στις γυναίκες καταγράφεται συνεχώς αύξηση στην απασχόληση από το Β΄ τρίμηνο του 2014, με εμφανώς επιταχυνόμενο ρυθμό μάλιστα, η οποία και υπερκάλυψε τις παράλληλες απώλειες των ανδρών. Η αύξηση της γυναικείας απασχόλησης αφορά σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, ωστόσο μεγαλύτερες αυξήσεις (σε απόλυτα μεγέθη) καταγράφονται (το Δ’ τρίμηνο ιδίως) στις ηλικιακές ομάδες 30-44, 45-64 και 25-29.

Η συμμετοχή των εργαζομένων με μερική απασχόληση διευρύνθηκε αισθητά την τελευταία τετραετία. Ειδικότερα, το ποσοστό της μερικής απασχόλησης κινείται σταθερά ανοδικά, με συνέπεια να ανέλθει σε 9,9% της συνολικής το Δ΄ Τρίμηνο του 2014, από 6,5% το Α΄ Τρίμηνο του 2010. Από το υποσύνολο αυτό των εργαζομένων, το μεγαλύτερο μέρος τους έκανε τη συγκεκριμένη επιλογή διότι δεν μπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση. Ωστόσο, εάν εστιάσουμε στις πρόσφατες μεταβολές της απασχόλησης (μειώσεις-αυξήσεις ανά τρίμηνο) τότε προκύπτει ότι, από τις 55,4 χιλ. νέες θέσεις εργασίας του Δ΄ Τρίμηνου του 2014, οι 49,5 χιλ. ή ποσοστό 89,3% αφορούν μερική απασχόληση.

Η οικονομική κρίση της προηγούμενης εξαετίας έπληξε κυρίως τους μισθωτούς απασχολουμένους, καθώς όμως εντείνονταν η κρίση επηρέασε και όλες τις κατηγορίες των αυτοαπασχολουμένων, ακόμα και την κατηγορία των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών). Ωστόσο η κατάσταση αυτή αμβλύνθηκε σταδιακά το 2013, ενώ το 2014 υπήρξε ανατροπή της αρνητικής πορείας. 

Ειδικότερα, η συνεχής τάση απώλειας της απασχόλησης στους μισθωτούς επιβραδύνθηκε δραστικά στη διάρκεια του προηγουμένου έτους, ενώ κατά το 2014 υπήρξε σταθερή ανάκαμψη της απασχόλησης μισθωτών, καθ΄ όλο το έτος. Η θετική αυτή εξέλιξη όμως δεν χαρακτήρισε τις λοιπές κατηγορίες απασχολουμένων, σε δεινότερη δε θέση παραμένουν οι αυτο-απασχολούμενοι χωρίς προσωπικό, η απασχόληση των οποίων παρέμεινε σε φθίνουσα τροχιά σε όλα τα τρίμηνα του 2014.

Ένα στοιχείο που χαρακτήρισε την αγορά εργασίας, μετά τις έντονες πιέσεις για «προσαρμογή» και περισσότερη ευελιξία, ήταν η αύξηση της συμμετοχής των προσωρινά απασχολουμένων. Η αύξηση της προσωρινής απασχόλησης στα πρώτα έτη της ύφεσης (2010-2011) ουσιαστικά επήλθε ως πρώτη αντίδραση αρκετών επιχειρήσεων στην κρίση. Ωστόσο, στη συνέχεια το ποσοστό των προσωρινά απασχολουμένων περιορίστηκε, με αποτέλεσμα να κυμανθεί σε επίπεδα κάτω του 10% το 2012 και στις αρχές του 2013. 

Η πρόσφατη ανάκαμψη της απασχόλησης συνοδεύτηκε από την παράλληλα επέκταση των σχέσεων προσωρινής απασχόλησης, με εντεινόμενο μάλιστα ρυθμό.

Συγκεκριμένα, ενώ το ποσοστό της προσωρινής εργασίας (ως προς το σύνολο των μισθωτών) ανέρχονταν (το Δ' Τρίμηνο του 2013) σε 10,1%, στο Γ’ Τρίμηνο του 2014 ξεπέρασε το 13%, για να περιοριστεί στη συνέχεια σε 11,5% στα τέλη του έτους (διάγραμμα 5).

Όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία της έρευνας, η προσωρινή εργασία παρουσιάζει έντονη εποχικότητα. Συγκεκριμένα, παρατηρείται αύξησή της το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο κάθε έτους, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση της τουριστικής κίνησης το συγκεκριμένο διάστημα.

Εξετάζοντας τις μεταβολές της απασχόλησης ανά μορφωτικό επίπεδο, είχε ήδη εντοπιστεί σε προηγούμενες εκδόσεις, ότι η προηγηθείσα κρίση είχε πλήξει τους απασχολούμενους κάθε μορφωτικού επιπέδου με λιγότερη όμως ένταση εκείνους με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο, οι οποίοι επηρεάστηκαν σε μικρότερο σχετικά βαθμό. Το 2014  οι πλέον ευνοημένες κατηγορίες απασχολουμένων ήταν οι πτυχιούχοι ανώτερης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και οι κάτοχοι διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου, όπου καταγράφηκαν συνεχείς αυξήσεις σε όλα τα τρίμηνα (πίνακας 2). 

Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται και στην υποκατάσταση εργαζομένων με λιγότερα εκπαιδευτικά προσόντα και όχι απαραίτητα στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης με απαιτήσεις υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου. Επίσης, αναστροφή της πρότερης αρνητικής εικόνας σημειώθηκε στη διάρκεια του έτους σε απασχολούμενους με απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης ή γυμνασίου.

Αντίθετα, η ανάκαμψη δεν «άγγιξε» κατά κύριο λόγο τους απασχολούμενους με απολυτήριο δημοτικού και (σε μικρότερο βαθμό) τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι., όπου καταγράφηκαν συνεχείς μειώσεις σε όλα τα τρίμηνα.

Τέλος, αναφορικά με τις μεταβολές της απασχόλησης σε κλαδικό επίπεδο, σημαντικές αυξήσεις σε όλη τη διάρκεια του έτους παρουσίασαν κυρίως κλάδοι του Τριτογενούς τομέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γ΄ και Δ΄ Τριμήνου του 2014 ειδικότερα, η αυξημένη απασχόληση προήλθε κυρίως από τον κλάδο υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (+51 χιλ. και +49,6 χιλ. άτομα), γεγονός που συνάδει με την εντυπωσιακή αύξηση της τουριστικής κίνησης. Επίσης σημαντική ήταν η συμβολή και του κλάδου παροχής διοικητικών & υποστηρικτικών δραστηριοτήτων και της εκπαίδευσης.

Αντίθετα, η δυσμενέστερη εικόνα σημειώθηκε στους κλάδους των κατασκευών και της μεταποίησης, οι οποίοι παρουσιάζουν συνεχώς μειώσεις της απασχόλησης, σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2011-2014 (επί 16 συνεχόμενα τρίμηνα).

Ενδεικτικό της εικόνας αλλαγής που κατέγραψε η αγορά εργασίας το τελευταίο έτος, είναι το γεγονός ότι το Δ’ τρίμηνο του 2014 δώδεκα (12) από τους συνολικά 21 ευρύτερους κλάδους της εγχώριας οικονομίας παρουσίασαν αύξηση απασχόλησης, έναντι τεσσάρων και πέντε κλάδων αντίστοιχα, στα τέλη του 2011 και 2012.·                     Εξελίξεις το Α’ Τρίμηνο του 2015

Η θετική εικόνα που υπήρξε το 2014, δείχνει να ξεθωριάζει το τρέχον έτος, αφού το Α΄ τρίμηνο του 2015 αφενός «μπήκε φρένο» στην ανάκαμψη της απασχόλησης, αφετέρου αυξήθηκε πάλι (οριακά) το ποσοστό ανεργίας, βάσει τριμηνιαίας σύγκρισης.

Βάσει των πρόσφατων στοιχείων της έρευνας εργατικού δυναμικού για το Α’ Τρίμηνο του 2015, προκύπτουν τα εξής:
  • Η απασχόληση στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 0,9% συγκριτικά με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο (Δ’ – 2014), ήταν όμως αυξημένη (κατά 0,6%) σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014. Ο αριθμός των απασχολουμένων το 2015 διαμορφώθηκε σε 3.504,4 χιλ. άτομα (από 3.535,3 χιλ., κατά το Δ’ Τρίμηνο του 2014), σημειώθηκε επομένως μείωση σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο. Όμως σε ετήσια βάση υπήρξε τελικά προσθήκη 20,7 χιλ. θέσεων εργασίας (συγκριτικά με το Α΄ Τρίμηνο του 2014), σημειώνοντας θετική (ετήσια) μεταβολή για 4 συνεχή τρίμηνα.
  • Από την άλλη μεριά, 4.482,2 χιλ. άτομα το 2015 (ή το 48,4% του συνολικού πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας) ήταν μη οικονομικά ενεργοί.
  • Οι πρόσφατες αλλαγές αναίρεσαν την (προαναφερθείσα) βελτίωση του λόγου «άνεργοι/απασχολούμενοι», με το δείκτη να ανέρχεται πλέον σε 36,3% το Α’ Τρίμηνο του 2015, από 35,2% που είχε διαμορφωθεί το Δ’ Τρίμηνο 2014.
  • Το ποσοστό μερικής απασχόλησης κάλυψε το 10% του συνόλου, με τη μεγάλη πλειοψηφία των μερικώς απασχολούμενων (68,5%) να δηλώνει ότι η επιλογή ήταν αναγκαστική, διότι δεν μπόρεσαν να βρουν κάποια θέση πλήρους απασχόλησης. Οι θέσεις της μερικής απασχόλησης ανήλθαν σε 350,9 χιλ. το 2015 (αυξημένες κατά 30,7 χιλ. συγκριτικά με το Α΄ Τρίμηνο του 2014).
  • Το ποσοστό των μισθωτών εκτιμάται σε 64%, με το δείκτη αυτό να παραμένει σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα από το μέσο όρο της Ε.Ε., όπου οι μισθωτοί αντιστοιχούν σε 83,5% του συνόλου απασχολουμένων.
  • Σχετικά με την κατανομή ανά τομέα της οικονομίας, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων, 71,3%, αντιστοιχεί στον τριτογενή τομέα, ενώ τα μερίδια του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα ήταν 13,6% και 15,1% αντίστοιχα το 2015.
  • Τέλος, αναφορικά με τις μεταβολές της απασχόλησης σε κλαδικό επίπεδο, σημαντικές αυξήσεις παρουσίασαν κυρίως κλάδοι του Τριτογενούς τομέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Α’ Τριμήνου του 2015 (σε σχέση με το αντίστοιχο του 2014), αυξημένη απασχόληση καταγράφε-ται κυρίως στον κλάδο υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (+27,6 χιλ. άτομα), στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο (20,6 χιλ.) και στη μεταποίηση (11,9 χιλ.).
Αντίθετα, η δυσμενέστερη εικόνα σημειώθηκε στους κλάδους της Δημόσιας Διοίκησης/Άμυνας/Κοινωνικής Ασφάλισης (-27,4 χιλ.) και Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (-18,9 χιλ.), ενώ σταθερά αρνητική εικόνα προβάλλει και ο κλάδος των κατασκευών που παρουσιάζει συνεχώς μειώσεις της απασχόλησης, σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2011-2015 (επί 17 συνεχόμενα τρίμηνα).

Τέλος, όπως και κατά το Δ’ τρίμηνο του 2014, έτσι και τώρα σε δώδεκα (12) από τους συνολικά 21 ευρύτερους κλάδους της εγχώριας οικονομίας καταγράφηκε αύξηση της απασχόλησης, έναντι πέντε και οκτώ κλάδων αντίστοιχα, στα τέλη του 2012 και 2013.

1.  Πληθυσμός της Ελλάδας και κατάσταση απασχόλησης (2013, 2014, 2015)
A΄ Τρίμηνο 2013
Β΄ Τρίμηνο 2013
Πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας
Εργατικό Δυναμικό
Απασχο-λούμενοι
Άνεργοι
Μη οικονομικά ενεργοί
Πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας
Εργατικό Δυναμικό
Απασχο-λούμενοι
Άνεργοι
Μη οικονομικά ενεργοί
9.316,5
4.840,2
3.504,2
1.336,0
4.476,3
9.311,7
4.862,9
3.535,0
1.327,9
4.448,8
Γ΄ Τρίμηνο 2013
Δ΄ Τρίμηνο 2013
Πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας
Εργατικό Δυναμικό
Απασχο-λούμενοι
Άνεργοι
Μη οικονομικά ενεργοί
Πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας
Εργατικό Δυναμικό
Απασχο-λούμενοι
Άνεργοι
Μη οικονομικά ενεργοί
9.307,1
4.854,0
3.533,7
1.320,3
4.453,1
9.302,7
4.817,1
3.479,9
1.337,2
4.485,6


A΄ Τρίμηνο 2014
Β΄ Τρίμηνο 2014
Πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας
Εργατικό
Δυναμικό
Απασχο-λούμενοι
Άνεργοι
Μη
οικονομικά
ενεργοί
Πληθυσμός
εργάσιμης
ηλικίας
Εργατικό
Δυναμικό
Απασχο-
λούμενοι
Άνεργοι
Μη οικονομικά ενεργοί
9.295,8
4.826,0
3.483,7
1.342,3
4.469,8
9.286,6
4.819,2
3.539,1
1.280,1
4.467,4


Γ΄ Τρίμηνο 2014
Δ΄ Τρίμηνο 2014
Πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας
Εργατικό
Δυναμικό
Απασχο-λούμενοι
Άνεργοι
Μη
οικονομικά
ενεργοί
Πληθυσμός
εργάσιμης
ηλικίας
Εργατικό
Δυναμικό
Απασχο-
λούμενοι
Άνεργοι
Μη οικονομικά ενεργοί
9.277,5
4.816,3
3.586,9
1.229,4
4.461,2
9.268,5
4.781,1
3.535,3
1.245,9
4.487,4
Α΄ Τρίμηνο 2015
Πληθυσμός
εργάσιμης ηλικίας
Εργατικό Δυναμικό
Απασχολούμενοι
Άνεργοι
Μη οικονομικά ενεργοί
9.259,1
4.777,0
3.504,4
1.272,5
4.482,2
Σε χιλ. άτομα
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού Δυναμικού


2. Ετήσιες μεταβολές της απασχόλησης ανά επίπεδο εκπαίδευσης και ανά τρίμηνο
(2012- 2015)
Επίπεδο Εκπαίδευσης
Α
2012
Β
2012
Γ
2012
Δ 2012
Α 2013
Β 2013
Γ 2013
Δ 2013
Α 2014
Β 2014
Γ 2014
Δ 2014
Α 2015
Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος
22,6
31,1
18,4
9,7
-10,3
-13,9
-5,4
0,1
15,7
23,6
17,8
15,0
-12,7
Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών
-49,4
-50,8
-36,1
-24,8
-21,2
-4,0
5,9
3,2
-9,5
-26,2
-26,7
-10,2
5,6
Πτυχίο Ανώτερης Τεχν.Επαγ. Εκπαίδευσης
-59,2
-48,1
-78,5
-44,0
-66,6
-57,0
-8,9
-21,8
36,8
56,6
37,4
41,8
32,8
Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης
-122,8
-126,1
-107,3
-73,4
-49,7
-15,0
-32,2
-38,3
-29,8
-25,9
25,2
16,2
19,4
Απολυτήριο Γυμνασίου
-33,6
-48,4
-58,0
-59,4
-58,6
-52,6
-38,1
-21,5
-6,9
6,4
14,6
8,9
5,7
Απολυτήριο Δημοτικού
-126,8
-137,4
-102,4
-90,3
-70,4
-49,3
-55,6
-38,5
-28,4
-32,4
-17,1
-15,8
-26
Μερικές τάξεις Δημοτικού
-6,4
-5,4
-2,2
-1,8
-1,0
-2,8
-1,9
-2,2
-0,1
1,6
2,7
1,5
0,4
Δεν πήγε καθόλου σχολείο
-4,8
-9,2
-6,6
-5,8
-3,1
-0,3
1,8
1,8
1,7
0,5
-0,6
-2,0
-4,5
Σύνολο
-380,5
-394,3
-372,8
-289,9
-280,8
-194,9
-134,3
-117,1
-20,5
4,1
53,2
55,4
20,7
Μεταβολές σε χιλ. άτομα
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
[1] Σε τριμηνιαία βάση, σημειώθηκε μικρή υποχώρηση το    Δ΄ τρίμηνο 2014 σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Translate