Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

Είχε Άγιο… Εζησε από τον οδηγού λεωφορείου και μιας γιατρού!

Το ατύχημα έγινε στην λεωφόρο Βουλιαγμένης…Ο οδηγός του λεωφορείου τον έσωσε όταν έβγαλε την μπλούζα που φορούσε και την έσφιξε δυνατά στο σημείο που αιμορραγούσε ο τυχερός/άτυχος αναβάτης της μηχανής ο οποίος είχε  ρήξη  σπλήνας...

Το λεωφορείο ήταν το αρθρωτό Mercedes Benz 405GN κατασκευής ΕΛΒΟ υπ' αριθμόν κυκλοφορίας ΥΜΙ 1059.

Αναγνώστης γράφει πως ότι ο εξαιρετικός συνάδελφος που έσωσε την ζωή του ανθρώπου είναι ο Σταμάτης Κονδήλας!

Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.