Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Παρέλαση από μουσειακά Mercedes! Θα πάθεις πλάκα! (VIDEO)
Ανήμερα της εθνικής εορτής στην Αργεντινή, κάθε χρονιά στις 9 Ιουλίου, γίνεται η πιο πρωτότυπη παρέλαση. Δεν περνούν στρατιωτικά τμήματα αλλά ιστορικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στις συγκοινωνίες του Μπουένος Άιρες. 

Αυτές είναι ωραίες ιδέες που κανένας δήμαρχος και πολύ περισσότερο ο κ. Γ. Καμίνης στην Αθήνα δεν θέλει να υιοθετήσει και δεν ενστερνίζεται.

Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.