06/01/16

Τα πρόσωπα στις διοικήσεις ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ - Όλα τα ονόματα


Επίσημα αναλαμβάνουν πλέον τα καθήκοντά τους οι νέες διοικήσεις σε ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ, καθώς δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η τοποθέτησή τους.

Στον ΟΑΣΑ, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής: 
α) Ταστάνης Αναστάσιος, πρόεδρος, 
β) Σκουμπούρης Ιωάννης, διευθύνων σύμβουλος, 
γ) Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, διευθύνων σύμβουλος της ΟΣΥ, μέλος, 
δ) Βόγκας Παναγιώτης, διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ, μέλος, 
ε) Παρασκευή Ψαράκη - Καλουπτσίδη, μέλος και 
στ) Κακλαμάνος Μιχάλης, μέλος.

Αντίστοιχα, στην ΟΣΥ το νέο διοικητικό συμβούλιο έχει ως εξής: 
α) Γεωργίου Ζωή, πρόεδρος, 
β) Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, διευθύνων σύμβουλος, 
γ) Ντίνος Νικόλαος, μέλος, 
δ) Κουρσόπουλος Θωμάς, μέλος, 
ε) Παναγόπουλος Διονύσιος, μέλος και 
στ) Μαλακού Αικατερίνη, μέλος. 

Στη ΣΤΑΣΥ, τέλος, το νέο διοικητικό συμβούλιο έχει ως εξής: 
α) Στεφόπουλος Σταύρος, πρόεδρος, 
β) Βόγκας Παναγιώτης, διευθύνων σύμβουλος, 
γ) Βερβέρης Γεώργιος, μέλος, 
δ) Λορεντζάτος Σπυρίδων, μέλος, 
ε) Πέτρουλας Σωτήριος, μέλος και 
στ) Μακεδονόπουλος Μιχαήλ, μέλος.

Translate