Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

Καλοκαίρι 1960 με το "14" για "Καλλιθέα - Τζιτζιφιές"

 
Το ημερολόγιο έγραφε 13 Αυγούστου 1960 όταν η γυναίκα που τράβηξε αυτή τη φωτογραφία θέλησε να απαθανατήσει ένα "υπερσύγχρονο λεωφορείο" να φεύγει από την αφετηρία του ενώ πίσω να διακρίνεται η διαχρονική ομορφιά του νεοκλασσικού μεγάρου, του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τότε η πλατεία Κοραή δεν ήταν πεζόδρομος και από κάτω δεν υπήρχε ο υπόγειος σιδηρόδρομος. Ούτε σαν σκέψη δεν υπήρχε στους περισσότερους Αθηναίους. Στο ρεύμα της καθόδου προς την οδό Σταδίου βρίσκονταν οι αφετηρίες του 6ου ΚΤΕΛ για τη γραμμή 14 "Αθήναι - Καλλιθέα - Τζιτζιφιές".

Είναι η σημερινή 910 που έφευγε έως πρόσφατα από τις αφετηρίες Σταδίου και Κολοκοτρώνη ενώ τώρα φθάνει μέχρι το σταθμό "Συγγρού - Φιξ" του υπογείου μητροπολιτικού σιδηροδρόμου.

Προσέξτε πώς αστράφτει το Scania Vabis Β71 με αμάξωμα Ταγκαλάκη (κατασκευής 1958), το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο. Και για την εποχή του, το Scania όχι μόνο είναι υπερσύγχρονο αλλά υπόδειγμα αισθητικής!
 





Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.