Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

Το Magirus Deutz 6538 στη γραμμή 705 για "Νέα Ζωή"


Φωτογραφικό στιγμιότυπο με αστικό λεωφορείο Magirus Deutz Μ230Ε120 επί εποχής ΕΘΕΛ (μετά το 1994). 
Είναι το ΥΝ-6538 ή 4/138 του αμαξοστασίου Πέτρου Ράλλη, στις αφετηρίες της γραμμής "705 Αθήνα - Νέα Ζωή".

Παραγγέλθηκαν τριακόσια οχήματα αυτού του τύπου από την Εταιρεία Αστικών Συγκοινωνιών. Η κατασκευή των αμαξωμάτων έγινε από την «Βέλο – Ντόιτς Ελλάς» και τον αμαξοποιό Μανδρέκα. 

Τα πρώτα εκατό παραδόθηκαν το 1981, γεγονός που συνδυάστηκε με τη μεγάλη απόσυρση λεωφορείων από το 3ο και το 5ο κλιμάκιο του πρώην ΕΚΤΕΛ

Την επόμενη χρονιά παραδόθηκαν άλλα εκατό προς αντικατάσταση παλαιοτέρων μισθωμένων. Τέλος, το 1983 παραδόθηκαν τα τελευταία εκατό, τα οποία ήταν κατασκευασμένα υπεργολαβικά σε διάφορα άλλα αμαξοποιεία εκτός των προαναφερομένων.


Στην αρχή, η ΕΑΣ τα ενέταξε στο 7ο κλιμάκιο (Βοτανικός) και στο 10ο κλιμάκιο (Πέτρου Ράλλη) ενώ με την παλαιά λογική υποστήριξης των πειραιώτικων γραμμών του 5ου κλιμακίου από το 3ο, ενίσχυαν τις γραμμές «801», «802», «803», «804», «845».

Διαβάστε ακόμη:


Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.