Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

Τα πρόσωπα στις διοικήσεις ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ - Όλα τα ονόματα


Επίσημα αναλαμβάνουν πλέον τα καθήκοντά τους οι νέες διοικήσεις σε ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ, καθώς δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η τοποθέτησή τους.

Στον ΟΑΣΑ, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής: 
α) Ταστάνης Αναστάσιος, πρόεδρος, 
β) Σκουμπούρης Ιωάννης, διευθύνων σύμβουλος, 
γ) Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, διευθύνων σύμβουλος της ΟΣΥ, μέλος, 
δ) Βόγκας Παναγιώτης, διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ, μέλος, 
ε) Παρασκευή Ψαράκη - Καλουπτσίδη, μέλος και 
στ) Κακλαμάνος Μιχάλης, μέλος.

Αντίστοιχα, στην ΟΣΥ το νέο διοικητικό συμβούλιο έχει ως εξής: 
α) Γεωργίου Ζωή, πρόεδρος, 
β) Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, διευθύνων σύμβουλος, 
γ) Ντίνος Νικόλαος, μέλος, 
δ) Κουρσόπουλος Θωμάς, μέλος, 
ε) Παναγόπουλος Διονύσιος, μέλος και 
στ) Μαλακού Αικατερίνη, μέλος. 

Στη ΣΤΑΣΥ, τέλος, το νέο διοικητικό συμβούλιο έχει ως εξής: 
α) Στεφόπουλος Σταύρος, πρόεδρος, 
β) Βόγκας Παναγιώτης, διευθύνων σύμβουλος, 
γ) Βερβέρης Γεώργιος, μέλος, 
δ) Λορεντζάτος Σπυρίδων, μέλος, 
ε) Πέτρουλας Σωτήριος, μέλος και 
στ) Μακεδονόπουλος Μιχαήλ, μέλος.

Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.