Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015

Ενδιαφέρουσα ημερίδα logistics από το ILME


Σε ένα ταχέως και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, τα Logistics αποτελούν έναν σημαντικό πυλώνα διασφάλισης της καινοτομίας, της ανάπτυξης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επενδύσεων.


Το ΙLME, σε συνεργασία με τον ELA  (Ευρωπαϊκό Οργανισμό Logistics), διοργανώνει το 1ο Διεθνές Forum στην Αθήνα στις 17 Σεπτεμβρίου, με αντικείμενο «τα ευρωπαϊκά standards, οι νέες τάσεις στο global supply chain και ο καταλυτικός ρόλος που διαδραματίζουν στην προσέλκυση επενδύσεων».

To forum θα λάβει χώρα σε έναν από τους εμβληματικότερους χώρους των Αθηνών, στη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών. 

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες σύντομα!!

Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.