Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

TÜV AUSTRIA HELLAS: Πρωτοπορία και στη Σαουδική Αραβία

Νέες Πιστοποιήσεις για το Saudi Arabia Stock Exchange (Tadawul) και το King Fahad Medical City, από την TÜV AUSTRIA HELLAS


Η TÜV AUSTRIA HELLAS πιστοποίησε πρόσφατα στη Σαουδική Αραβία το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών του Χρηματιστηρίου της Σαουδικής Αραβίας [Saudi Stock Exchange (Tadawul)], σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013, αλλά και τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, επιχειρησιακής συνέχειας και υπηρεσιών πληροφορικής του τμήματος Health Informatics & Information Technology Unit του νοσοκομείου King Fahad Medical City (ΚFMC), βάσει των απαιτήσεων των προτύπων ISO 27001:2013, ISO 22301:2012 και ISO 20000-1:2011 αντίστοιχα.

Επισημαίνεται ότι το Χρηματιστήριο της Σαουδικής Αραβίας είναι το μεγαλύτερο στη Μέση Ανατολή. Η οικονομία της Σαουδικής Αραβίας αντιπροσωπεύει το 50% της συνολικής οικονομίας των χωρών του κόλπου και είναι η 19η μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως.

Το KFMC θεωρείται το μεγαλύτερο και το πιο σύγχρονο ιατρικό συγκρότημα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με συνολική δυναμικότητα 1095 κλινών.

Ο κ. Γιάννης Καλλιάς, Γενικός Διευθυντής της TÜV AUSTRIA HELLAS, δήλωσε σχετικά: «Οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις αναδεικνύουν τόσο τη δυναμικότητα των οργανισμών αυτών και το αίσθημα ευθύνης που έχουν για την ασφάλεια των πληροφοριών των πελατών τους, όσο και την ικανότητα της TÜV AUSTRIA HELLAS να την εμπιστεύονται οι σημαντικότεροι οργανισμοί στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής για τις πιστοποιήσεις τους, απόδειξη της επιτυχημένης στρατηγικής μας για διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων μας και της υψηλής τεχνικής μας επάρκειας. Αξίζει να αναφερθεί ότι η πιστοποίηση του Χρηματιστηρίου της Σαουδικής Αραβίας συνέπεσε με το πρόσφατο άνοιγμά του σε ξένους επενδυτές, το οποίο αποτελεί πλέον μια ευκαιρία για αυτούς να αποκτήσουν «ασφαλή» πρόσβαση σε μία από τις μεγαλύτερες και αναδυόμενες  αγορές  στον κόσμο, καθώς και ότι το KFMC είναι το πρώτο Medical facility που πετυχαίνει ταυτόχρονα και τις τρεις πιστοποιήσεις στην Σαουδική Αραβία».

Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.