Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Όταν τα Leyland Olympian κατέβαιναν στον Πειραιά...

Φωτογραφία από την εποχή που τα δυώροφα λεωφορεία Leyland Olympian κυκλοφορούσαν με πινακίδες τελωνείου ναυλωμένα από την βρετανική κατασκευάστρια εταιρεία.

Εδώ, τα διακρίνουμε στις αφετηρίες της γραμμής "049 / Πειραιάς - Αθήνα", μπροστά στην έδρα των ΗΣΑΠ, στην οδό Αθηνάς 67. 

Πίσω διακρίνεται λεωφορείο Magirus Deutz στη γραμμή "914 / Αθήνα - Λαχαναγορά - Παλαιά Κοκκινιά" (που έκανε τέρμα παραπλεύρως του ναού Αγίων Αναργύρων, στο "Σίτυ").

Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.