Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

Αφετηρίες ΕΚΤΕΛ στην Ακαδημίας, 1978

Στιγμιότυπο από τη ζωή της Αθήνας, πριν από 35 χρόνια.

Εδώ, οι αφετηρίες της οδού Ακαδημίας (από τις παλαιότερες της πρωτεύουσας): Διακρίνεται το στέγαστρο του ΕΚΤΕΛ για το δρομολόγιο προς Άγιο Νικόλαο – Ζωγράφου (πάλαι ποτέ «40»).

Το λεωφορείο που επιβιβάζει επιβάτες πρέπει να είναι το 22 του 6ου ΚΤΕΛ.
Υπενθυμίζουμε ότι το επόμενο λεωφορείο στην κατάταξη, το 23 του 6ου, έχει διασωθεί κι έχει ανακατασκευαστεί πλήρως.
Σημειώνουμε επίσης πως το πρώην 6ο ΚΤΕΛ ή 6ο κλιμάκιο του ΕΚΤΕΛ αποτελεί το σημερινό Α/Σ Μπαχαμίου του ΟΑΣΑ.


Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.