09/08/23

Πᾶμε πίσω στό 1994 μέ Δεινόσαυρο B10M στό «122»

Φωτογραφία ἀπό τήν πρώτη
ἐποχή ὀργανώσεως τῆς ΕΘΕΛ
 


Καλοκαίρι, ζέστη, τελείωσες ἀπό ἐξεταστική καί ἡ καλύτερη εὐκαιρία νά πᾶς βόλτα γιά μπανάκι μέ τήν παρέα σου στή Βοῦλα, στίς πλάζ τοῦ ΕΟΤ γιατί μηχανάκια γιά ὅλους δέν ἔπαιζαν, ἀλλά καί τό ποδήλατο δέν ἦταν ἡ καλύτερη ἰδέα γιά τά κορίτσια τῆς παρέας. Μέ ποιό λεωφορεῖο θά πᾶς;

Τό καλοκαίρι τοῦ 1994, ὁ «πές μας ποῦ πᾶς, νά σέ πᾶμε» ΟΑΣ εἶχε τή δώσει τή θέσῃ του στόν σημερινό ΟΑΣΑ. Ἡ ΕΑΣ εἶχε ἤδη ἀντικατασταθεῖ ἀπό τίς ΣΕΠ καί αὐτές διαδοχικά στήν ΕΘΕΛ μέ ἕνα ἄρθρο κι ἕνα νόμο, μερικούς μῆνες πρίν.

Ἦταν ἡ ἐποχή πού ἄρχισαν νά ἀκούγονται οἱ ἰδέες γιά ἀλλαγές στούς ἐννέα τομεῖς δρομολογίων τῶν ἀστικῶν συγκοινωνιῶν τῆς πρωτευούσης, τή χάραξη διαδημοτικῶν καί θερινῶν γραμμῶν, ἀλλά καί δρομολογίων ταχείας ἐξυπηρετήσεως (τά ἀποκαλούμενα καί «Ἐξπρές»).


Τό πρῶτο βῆμα γιά τίς «γραμμές – κορμούς»

Ἔτσι δημιουργήθηκαν οἱ γραμμές «110 Πειραιᾶς – Βοῦλα» καί «122 Ἀθήνα – Βοῦλα» πού ἀπετέλεσαν τή βάση γιά τίς ἀνάλογες γραμμές – κορμοῦς πού δημιουργήθηκαν τόν Σεπτέμβριο τῆς ἑπόμενης χρονιᾶς.

Ἐνῶ οἱ περισσότερες γραμμές γιά τά νότια προάστεια εχαν τήν ἀφετηρία τους μπροστά ἀπό τό Ζάππειο ἤδη ἀπό τήν ἐποχή τοῦ 6ου ΚΤΕΛ καί καθ' ὅλη τή διάρκεια λειτουργίας τῆς ΕΑΣ, ἐδῶ ἔχουμε μιά σημαντική διαφορά. Ὁ ΟΑΣΑ συνέδεσε τά δυτικά διαμερίσματα τῶν Ἀθηνῶν μέ τά νότια προάστεια τῆς πρωτευούσης γι' αὐτό χωροθέτησε τήν ἀφετηρία τοῦ «122» ἐπί τῆς ὁδοῦ Μάρνη (σ.σ. στήν παραδοσιακή ζώνη ἀφετηριῶν τοῦ πρώην 4ου ΚΤΕΛ, στήν κάτω πλευρά της Πατησίων).

Ἡ γραμμή ὑποστηρίχθηκε μέ τέσσερα ἀρθρωτά Volvo B10M «Σαρακάκης» ἀπό τό ἁμαξοστάσιο τῆς Πέτρου Ράλλη (δύο ὀχήματα ροῆς ἀνόδου καί δύο καθόδου) καί λειτούργησε περίπου γιά ἕνα ἔτος, ἀφοῦ τότε ἐπανασχεδιάστηκε καί ὀνομάστηκε «Α2 Ἀκαδημία – Βοῦλας μέσῳ λεωφόρου Ἀμφιθέας», ὅπως ὑπάρχει ὡς σήμερα.

Τό ἱστορικό στιγμιότυπο πού δημοσιεύουμε, προέρχεται ἀπό τό καλοκαίρι τοῦ 1994. Διακρίνεται τό ἀρθρωτό μέ ἀριθμό ἀνεμοθώρακα «56» (ΥΝ-6956) τοῦ 4ου κλιμακίου ΕΘΕΛ (Α/Σ Πέτρου Ράλλη) νά ἀνεβαίνει καμαρωτό τή Σταδίου, μέ ἀνοικτή μάσκα γιά καλύτερο ἀερισμό τοῦ ψυγείου, ἀνοικτή τήν πρώτη πόρτα καί κατεβασμένα τά παράθυρα (ἀνοικτῆς ἐπιφανείας κατά 50%) γιά φυσικό κλιματισμό ἀπό τήν κίνηση τοῦ ὀχήματος.


Νοσταλγική εἰκόνα μέ ἕνα θρυλικό μοντέλο ἑλληνικῆς κατασκευῆς, σχεδιασμοῦ καί ἀνάπτυξης.


Διάβασε κι ἄλλες ἀναρτήσεις
γιά τήν ΕΑΣ μέ ἕνα κλίκ ἐδῶ


Διάβασε περισσότερα:

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Translate