Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016

Πύργος: Αυτό είναι το πρώτο λεωφορείο που κυκλοφόρησε το 1933

Ιστορικό ντοκουμέντο από
τον καθηγητή κ. Γεώργιο Σταυρόπουλο


Πύργος Ηλείας 1933: Ο Νιόνιος και ο Τάσης Σταυρόπουλος φωτογραφίζονται στο -πιθανόν- πρώτο λεωφορείο του Πύργου. 

Προσέξτε την πινακίδα και την ορθογραφία. 

Γράφει: "ΣΙΓΚΙΝΟΝΙΑ Πύργος - Κουζούλι - Βροχίτσα". 

Στα πρώτα επαγγελματικά βήματά τους οι αδελφοί Σταυρόπουλοι πάντα στην πέννα. 

Ο Τάσης διακρίνεται με την τραγιάσκα και ο Νιόνιος με γραββάτα κολαρισμένη, σκαρπίνι και καπέλο "Μπαγιασόν" που ήταν η τελευταία λέξη της μόδας στα πιλοποιεία. 

Η φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο του καθηγητή Γεωργίου Σταυρόπουλου.

Διαβάστε ακόμα: 

Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.