Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

H International Life στηρίζει την Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής

Μ. ΚράνηΗ International Life στήριξε την ετήσια εκδήλωση κοπής πίτας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Οχημάτων Εποχής, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Ναύπλιο. 

Η εκδήλωση συγκέντρωσε τη συμμετοχή περισσότερων από 350 φίλων και επαγγελματιών του χώρου από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Kατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, βραβεύτηκε η Senior Manager Motor & Claims της εταιρείας, Μάγδα Κράνη, καθώς και η International  Life στο σύνολό της για την πολυετή και άριστη συνεργασία τους με την Ομοσπονδία.

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Θεοχάρης Αντώνιος πραγματοποίησε ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις αναφορικά με την εταιρεία, οι οποίες περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, το μειωμένο τιμολόγιο αυτοκινήτων της International Life, αλλά και τη συνεχή υποστήριξη που προσφέρει στους συνεργάτες της.

Πηγή: Insurance Daily

Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.