16/12/17

Τι συμβαίνει με τη χρήση των ιστορικών οχημάτων

Άρθρο - παρέμβαση του Στρατή ΧατζηπαναγιώτουΓράφει ο Στρατής Χατζηπαναγιώτου

Ακούσαμε, συζητήσαμε, διαβάσαμε και ενόψει σημαντικών αποφάσεων, αποδίδουμε σκέψεις σοφών με άποψη. Σε κάθε περίπτωση, με σεβασμό στους θεσμούς όπως εκφράζονται από την Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ και την ΟΜΑΕ.


Στην Ελλάδα κυκλοφορούν περίπου 20.000 οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος. Αυτά είναι πιστοποιημένα όσον αφορά την ιστορικότητα από την Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ, την ΕΛΠΑ και την ΕΟΟΕ βάση της Υπουργικής Απόφασης 2001 (Α-ΟΙΚ. 64079/5984-29/10/2001, ΦΕΚ Αρ. 1512-9/11/2001).

Με την ίδια απόφαση οι φορείς αυτοί μπορούν να εκδώσουν ειδικές πινακίδες με τις οποίες ατελώς και κατά παρέκκλιση του Κ.Ο.Κ. επιτρέπεται η περιορισμένη κυκλοφορία Ιστορικών Οχημάτων-Ι.Ο. για συντήρηση, δοκιμές και συμμετοχή σε εκδηλώσεις που αδειοδοτούνται κατά τον Κ.Ο.Κ.

Ένα ιστορικό όχημα διανύει κατά μέσο όρο λιγότερα από 2.000 χλμ. ετησίως, αλλά ένας σημαντικός αριθμός τέτοιων οχημάτων παραμένουν ακίνητα. Την τεχνική υποστήριξη του συνολικού στόλου παρέχει ένας αριθμός από μικρά συνεργεία που διατηρούν εξειδίκευση σε αυτοκίνητα περασμένων τεχνολογιών. Η ασφάλιση έναντι τρίτων για την περιορισμένη κυκλοφορία των Ιστορικών Οχημάτων γίνεται από μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες - το ίδιο και η οδική βοήθεια. Τα Ιστορικά Οχήματα δεν περνούν από ΚΤΕΟ και η πιστοποίηση της ιστορικότητάς τους έχει διάρκεια 10 ετών.

Με πρόσφατη ΚΥΑ (Αριθμ. Α οικ. 55972-3112 ΦΕΚ 3641 /16-10-2017) η αναγνώριση της πιστοποίησης της ιστορικότητας οχημάτων περιορίστηκε στην Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ και ΕΛΠΑ, ως εκπροσώπων των διεθνών ομοσπονδιών FIVA και FIA και έγινε προαπαιτούμενο για τη μη διαγραφή παλαιών οχημάτων και για τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις που αδειοδοτούνται κατά τον Κ.Ο.Κ. Η ΚΥΑ (Αριθμ. Α οικ. 55972-3112) περιόρισε τη δυνατότητα κίνησης ιστορικών οχημάτων χωρίς κρατικές πινακίδες μόνο σε αδειοδοτημένες κατά τον Κ.Ο.Κ. εκδηλώσεις. Η ουσιαστική απαγόρευση της κυκλοφορίας οδηγεί σε αδιέξοδο το χώρο του ιστορικού αυτοκινήτου, γιατί τα οχήματα αυτά χρειάζονται συνεχή συντήρηση και δοκιμές, αλλιώς γίνονται επικίνδυνα όταν κινηθούν. Επιπλέον, η μόνιμη στάθμευσή τους στην ουσία τα εξαφανίζει ως μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τέλος, οι επενδύσεις που έχουν γίνει από τους ιδιοκτήτες στην απόκτηση και συντήρηση Ιστορικών Οχημάτων θα εξανεμισθούν, καθώς οι αγοραπωλησίες εντός της χώρας θα μηδενιστούν και τα συνεργεία θα κλείσουν.

Το καθεστώς που ίσχυε με την Υπουργική Απόφαση 2001 (αρ. 64079/5984-29) καθώς και αυτό που θεσμοθετήθηκε με την ΚΥΑ (Αριθμ. Α οικ. 55972-3112) είναι μοναδικά και δεν εφαρμόζονται από κανένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, σε όλες τις χώρες της Ένωσης επιτρέπεται απεριόριστα η κυκλοφορία ιστορικών οχημάτων με καταβολή χαμηλών τελών τα οποία σε μερικές χώρες είναι μηδενικά.Το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί μία για πάντα. Είναι σαφές ότι χρειάζεται μία νέα και μακροχρόνια διευθέτηση από την Πολιτεία, τα τέσσερα εκ των οποίων ήδη βρίσκονται σε ισχύ:
  1. τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος πιστοποιούνται μόνον από τους εκπροσώπους των διεθνών ομοσπονδιών FIVA-Fédération Internationale des Véhicules Anciens, FIA-Fédération Internationale des Automobiles, FIM-Fédération Internationale de Motocyclisme (ισχύει με την τελευταία ΚΥΑ)
  2. τα πιστοποιημένα οχήματα δεν καταστρέφονται και δεν διαγράφονται οριστικά από τα μητρώα του ΥΜΕ (ισχύει με την τελευταία ΚΥΑ)
  3. πιστοποιημένα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος εισάγονται ατελώς (ισχύει με τον Νόμο 2166/93)
  4. εκδηλώσεις και αγώνες για πιστοποιημένα οχήματα αδειοδοτούνται μόνον από τους εκπροσώπους των διεθνών ομοσπονδιών FIVA, FIA, FIM (ισχύει με την τελευταία ΚΥΑ)
  5. τα πιστοποιημένα οχήματα κυκλοφορούν ελεύθερα προκειμένου να συντηρηθούν και δοκιμασθούν, να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις και για οποιοδήποτε λόγο με κρατικές πινακίδες ειδικού χαρακτηρισμού (Ι.Ο.), καταβάλλοντας ανεξαρτήτως κυβισμού και παλαιότητας τα ελάχιστα τέλη κυκλοφορίας που ισχύουν για σύγχρονα αυτοκίνητα (χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση)
  6. τα πιστοποιημένα αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος περνούν ετησίως ΚΤΕΟ περιορισμένου εύρους (χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση)
  7. για τη μετάβαση από το παλαιό καθεστώς στο καινούργιο απαιτείται μεταβατική περίοδος και μεταβατικές διατάξεις για επαναπιστοποίηση, αλλαγή πινακίδων κ.ά. (χρειάζεται νομοθετική πρόβλεψη).


Τα Ιστορικά Οχήματα αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ενώ συντηρούν οικονομικά ένα ολόκληρο σύστημα (Ομοσπονδίες, λέσχες, ασφαλιστικές εταιρείες, συνεργεία, εισαγωγείς ανταλλακτικών, εμπόρους αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, εκατοντάδες τουριστικούς προορισμούς κ.π.ά.), με τζίρο αρκετών εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Παρά ταύτα, ο στόλος των Ιστορικών Οχημάτων είναι περιορισμένος (μόλις το 0,4% του συνόλου των κυκλοφορούντων κάθε τύπου οχημάτων στη χώρα). Η στιγμή έχει ωριμάσει προκειμένου η λειτουργία του χώρου των Ι.Ο. να κανονικοποιηθεί άμεσα και να εναρμονιστεί με τα πρότυπα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: 4 Τροχοί


Διαβάστε ακόμα:Translate