04/12/15

Βλάβη - ΣΟΚ στο 34!Πρόβλημα μηχανικής φύσεως εμφάνισε το ιστορικό Λ12, πρώην #34, SB 756 Σαρακάκη της ομάδας "Παλιά Ελληνικά Λεωφορεία". 

Εξ αιτίας της υφής του προβλήματος, οι Χ. & Β. Λαζαρόπουλος αποφάσισαν να γίνει άμεση μεταφορά του οχήματος σε εξειδικευμένο συνεργείο και άμεση αποκατάσταση της βλάβης. Το όχημα θα μπορεί να ξανακυκλοφορήσει από τις 12 Δεκεμβρίου για την καθιερωμένη ετήσια διαδρομή στο παλαιό δίκτυο εξυπηρετήσεως γραμμών από τα πράσινα λεωφορεία. Translate