Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Υπέροχο Volvo Μπουχάγιερ πριν από 20 χρόνια στην Πάτρα

 


Αστικό λεωφορείο Volvo με αμάξωμα Μπουχάγιερ, στα τέλη της ζωής του, στις αρχές της δεκαετίας του 1990.
 
Εκτελεί το θερινό δρομολόγιο "Εγλυκάδα - Τερψιθέα" το οποίο αποτελεί ακόμα και σήμερα τη γραμμή με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση κάθε καλοκαίρι, ειδικά στις ώρες του... μπάνιου.
 
Το υπέροχο Volvo κατασκευάσθηκε στη διετία 1963 - 1964.

Διαβάστε ακόμα:

Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.