Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Ταμπελάκια λεωφορείων με ξεχωριστές ιστορίες

Στον πάγκο του αμαξοποιείου στον Κηφισό διακρίνονται τρεις ταμπέλες από παλιά λεωφορεία:
1. Αμαξώματα Πετράκη από το ιστορικό Scania Vabis 6/62.
2. "Κρατήσθε από τας χειρολαβάς" από Volvo Ηλιόπουλου, το "1" του ΚΤΕΛ Σαλαμίνος.
3. "Απαγορεύεται το καπνίζειν" από Volvo υπερμείζονος με αμάξωμα Σαρακάκη που "πέθανε" ως 39 του 4ου ΚΤΕΛ στον Ασπρόπυργο.

Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.