Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Ένα Skoda 706RTO της ΑΣΠΑ σε πλάνο του 1966...


Κατά καιρούς έχουμε αναφερθεί σε λεωφορεία που έμειναν ζωντανά στην ιστορία χάρη στις ελληνικές ταινίες που τα απεικονίζουν. Απτό παράδειγμα αυτό το άγνωστo Skoda 706RTO της ΑΣΠΑ με αμάξωμα που κατασκευάσθηκε από τους μάστορες Κοτάντζη και Μανταδάκη. 

Τα Skoda αποτέλεσαν τον αρχικό στόλο της κρατικής εταιρείας εκτέλεσης αστικού συγκοινωνιακού έργου στην πρωτεύουσα, την ΑΣΠΑ, η οποία ιδρύθηκε το 1961 και λειτούργησε παράλληλα με τα υπόλοιπα έξι ΚΤΕΛ Αθηνών.  

Η αρχική παραλαβή προέβλεπε 165 σασσί λεωφορείων 706RTO από τη Skoda, τα οποία δόθηκαν κατόπιν διαγωνισμού σε εγχώριους κατασκευαστές αμαξωμάτων. Στο έργο συμμετείχαν οι εταιρείες "ΒΙΟ" και Βιαμάξ, καθώς και οι μεγάλοι αμαξοποιοί Πέτρος Ταγκαλάκης και οι Κοτάντζης-Μανταδάκης.
Η κατασκευή του πρώτου άρχισε το χειμώνα του 1961 και το τελευταίο παραδόθηκε εντός του 1962. Πήραν τους αριθμούς κυκλοφορίας από 98 601 έως 98 720 τα πρώτης παραλαβής και τα δεύτερης από 104 721 ως 104 765. 

Χάρη στον Βαγγέλη Λαζαρόπουλο περισώθηκε ένα Skoda 706RTO με αμάξωμα Κοτάντζη - Μανταδάκη, το οποίο φυλάσσεται σήμερα στο Α/Σ Θριασίου ύστερα από τους βανδαλισμούς που έκαναν άγνωστοι κουφιοκέφαλοι τον Οκτώβριο του 2006 όταν τέσσερα μουσειακά λεωφορεία φιλοξενήθηκαν (υποτίθεται) από γνωστό αντιπρόσωπο περονοφόρων στα Μέγαρα. 

Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.