Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

Μια σουηδέζα στους δρόμους...


Το σημαντικό έργο πλήρους ανακατασκευής ενός ιστορικού λεωφορείου υπερ-μείζονος τύπου, Scania Vabis BF 76 με αμάξωμα Ρεντούμη, το οποίο κυκλοφόρησε στην Αθήνα με αριθμό ανεμοθώρακα 23 του 6ου ΚΤΕΛ ως το 1986. Από τότε ως το 1994 εξυπηρέτησε επίσης τις αστικές συγκοινωνίες του Αγρινίου.

Αγοράσθηκε το φθινόπωρο του 1996 από τους αδελφούς Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλο και αποτελεί το δεύτερο μουσειακό κομμάτι της συλλογής τους. Ανακατασκευάσθηκε πλήρως το αμάξωμα του λεωφορείου στα αρχικά σχέδια κι έγινε ολική ανακατασκευή του κινητήρα Scania Vabis D11 του οχήματος.

Σε πολύ σύντομο διάστημα, αυτό το όμορφο λεωφορείο θα βρεθεί ξανά στους δρόμους για δρομολόγια νοσταλγίας…

Δείτε σχετικά:

http://busoldtimers.blogspot.com/2010/01/blog-post.html / Πυρετώδης ετοιμασία

 / Σε τελική ευθεία για επανακυκλοφορία

Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.