Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

Ένα Leyland που κερδίζει τις εντυπώσεις (VIDEO)


Το όχημα υπ’ αριθμόν 475 της GTW (Gelder Tramwegen Museumbus) είναι ένα μοναδικό Leyland Royal Tiger World Master Lert 1/1, το οποίο κατασκευάσθηκε το 1964 από τη γνωστή ολλανδική αμαξοποιΐα Den Oudsten. 
Από το 1963 ως το 1967 κατασκευάσθηκαν για την GTW 80 λεωφορεία αυτού του τύπου που χρησιμοποιήθηκαν για τις συγκοινωνιακές ανάγκες του φορέα. 

Όπως αναφέρουν οι νέοι ιδιοκτήτες αυτού του ιστορικού οχήματος, μερικά απ’ αυτά τα ιστορικά λεωφορεία, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το 475, ανακατασκευάσθηκαν για μουσειακούς λόγους. 

Οι εσωτερικοί χώροι, τα πανοραμικά παράυρα, οι ημιδιαφανείς φεγγίτες και οι σχάρες αποσκευών φτιάχτηκαν από την αρχή. 

Από το 2005, το λεωφορείο πέρασε στην HSA (Historisch Streekvervoer Achterhoek, δηλαδή Ιστορικό Ίδρυμα Υπεραστικών Λεωφορείων Αχτερόεκ), συνεχίζοντας τις θρυλικές διαδρομές του. Διαβάστε περισσότερα: 

Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.