Κυριακή, 20 Απριλίου 2014

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ… από την Καρδίτσα

Η φωτογραφία της ημέρας με ένα παλιό λεωφορείο


Πριν από χρόνια τα λεωφορεία δεν ήταν απλά οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά και τη μετακίνηση επιβατών και φορτίων αλλά μέλη της ίδιας οικογένειας, όπως φαίνεται εδώ από τη φωτογραφία της δεκαετίας του ’70.

Εδώ διακρίνεται το 15 του ΚΤΕΛ Καρδίτσας να ποζάρει με τον ιδιοκτήτη, το γιό του και… τρεις οβελίες που είχαν χρησιμοποιηθεί για το γλέντι εκείνου του Πάσχα. 

Είναι μια φωτογραφία που θυμίζει όμορφες στιγμές με παλιούς λεωφορειούχους και τις οικογένειές τους, όταν το Πάσχα ήταν γιορτή που έφερνε κοντά τις οικογένειες και ολόκληρες πόλεις γίνονταν μια συντροφιά.

Με αυτήν την γλυκιά ανάμνηση, ευχόμαστε σε όλους ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, απαλλαγμένο από μίση, πάθη και κακίες. 

Ο αναστημένος Χριστός να αποτελεί τον οδηγό για τον καλό αγώνα που έχουμε τόσο ανάγκη στην αναμέτρηση με τον κακό εαυτό μας. 

Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.