Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

Καλοκαίρι σε στάσεις και αφετηρίες (φωτό)

Δύο φωτογραφίες αρχείου αναρτούμε σήμερα για να παρακολοθήσετε πώς οι επιβάτες σε προηγούμενες δεκαετίες υπέμεναν τη ζέστη και την ταλαιπωρία, σε μια καλοκαιρινή Αθήνα διαφορετική, πιο ανθρώπινη, πιο απλή και κυρίως πιο όμορφη...

Περιμένουμε φυσικά τα σχόλιά σας:

Αφετηρίες του 6ου ΚΤΕΛ στην οδό Σίνα, στα μέσα της δεκαετίας του '50.
Στάση του 3ου ΚΤΕΛ στις αρχές της δεκαετίας του '60.


Οι φωτογραφίες δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό "Car & Truck".

Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.