Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Mercedes Ο317 σε λειτουργίαΣε λειτουργία τέθηκε ένα ακόμα ιστορικό λεωφορείο. Πρόκειται για ένα αστικό Mercedes Benz O317 που κατασκευάσθηκε από τη Βιαμάξ το 1966 και κυκλοφόρησε με αριθμό ανεμοθώρακα 293 στις γραμμές του 4ου ΚΤΕΛ.

Στο βίντεο που ακολουθεί θα το δείτε σε λειτουργία δίπλα στο ανακατασκευασμένο αυτοφερόμενο υπεραστικού τύπου Mercedes Benz R495 Βιαμάξ και στο επισκευασμένο αστικό λεωφορείο Volvo SB756 Σαρακάκη.

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο:

 video

Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.