Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

Η επιστροφή του... Βίκινγκ


Στιγμιότυπα από τη δοκιμαστική διαδρομή με μουσειακό αστικό λεωφορείο “Volvo SB765” στον Πειραιά, το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2010.

Το όχημα κατασκευάσθηκε στο εργοστάσιο αμαξωμάτων «Αφοι Σαρακάκη» ΑΕΒΕ και κυκλοφόρησε στις 21 Απριλίου 1981. Τον Νοέμβριο 2009 παρουσιάσθηκε με άλλα μουσειακά λεωφορεία στην 6η διεθνή έκθεση “LOGISTICS Αποθήκη – Μεταφορές”. Επισκευάσθηκε με την επίβλεψη της ΛΑΕΓΕ στη μονάδα επισκευών και αποκαταστάσεων του Ομίλου Σαρακάκη.
© ΛΑΕΓΕ – LAEGE / Αφοι ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΙ / Φωτογραφίες: Γιώργος Διαμαντάκης

Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.