Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

ΣΠΑΝΙΟ ΦΙΛΜ: Η συγκοινωνία στο Λονδίνο, το 1955 (VIDEO)

Ενδιαφέρον φιλμ αρχείου που βρήκε
ο αναγνώστης μας κ. Θόδωρος Νάτσινας


Λονδρέζικο λεωφορείο AEC Provencial: Έγραψε ιστορία από το 1936 ως το 1956...

Η οργάνωση των Κοινών Ταμείων Εισπράξεως Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) έγινε στην Ελλάδα μόλις το 1952, ως συνέχεια του καθεστώτος που υπήρχε πριν από τον Πόλεμο με τις Αστικές Κοινές Διευθύνσεις (ΑΚΔ). Όπως φαίνεται στο αρχειακό φίλμ που βρήκε ο αναγνώστης μας κ. Θόδωρος Νάτσινας, ο φορέας εξυπηρέτησης των συγκοινωνιών στο Λονδίνο ήδη το 1955 φαίνεται πως διέθετε 7.100 λεωφορεία με άρτιες υποδομές και προσωπικό άριστα εκπαιδευμένο. 

Το σημαντικότερο είναι ότι 59 χρόνια πριν, υπήρχε εταιρική κουλτούρα που καλλιεργείτο ακόμα και με τραγούδια που προωθούσαν έναν σκοπό τη συνέργεια και το ομαδικό πνεύμα σε έναν επιχειρησιακό φορέα. 


Παρακολουθήστε το:   


Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.