Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

Στο Ευηνοχώρι με Scania του καλλιτέχνη Μανταδάκη

Σπάνιο ντοκουμέντο από τις αρχές της δεκαετίας του '70


Απολαύστε ένα σπάνιο Scania Vabis B75 58 με αμάξωμα Κοτάντζη - Μανταδάκη. 

Κυκλοφορούσε στο Μεσολόγγι με αριθμό ανεμοθώρακα "5" και εδώ είναι δρομολογημένο προς το Ευηνοχώρι στις αρχές της δεκαετίας του '70, ενώ διακρίνεται στα δρομολόγια η φωτογραφία του Γεώργιου Παπαδόπουλου.

Ανήκε στους αδελφούς Χρήστο και Φώτη Καπότη

Την παράδοση συνεχίζει σήμερα ο γιος του ενός, ο Πέτρος Καπότης, ο οποίος είναι λεωφορειούχος και κυκλοφορεί με Setra 215SΝ στην πένα.

Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.