Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Οι απίστευτες υποδομές του 4ου ΚΤΕΛ

Ο παλιός εργαζόμενος του 4ου κλιμακίου κ. Φίλιππος Αντωνίου μας αποκαλύπτει πού λειτούργησαν οι πρώτες υδραυλικές ράμπες συντηρήσεως αστικών λεωφορείων.

Φωτογραφία του χρήστη Παλιά Ἑλληνικά Λεωφορεῖα / Bus Oldtimers Hellas.Πρωτοποριακές υποδομές για την εποχή του διέθετε το 4ο ΚΤΕΛ Αθηνών, όπως διακρίνεται από τη φωτογραφία – ντοκουμέντο του κ. Φίλιππου Αντωνίου, ο οποίος έχει συνταξιοδοτηθεί μεν, αλλά συνεχίζει να ασχολείται ακούραστα με την ιστορία της αυτοκίνησης διατηρώντας μια εξαιρετικά δραστήρια ομάδα φίλων των παλιών αυτοκινήτων στην Αίγινα.


Ύστερα από επικοινωνία του με τη σελίδα "Παλιά Ελληνικά Λεωφορεία" ο κ. Αντωνίου έψαξε στο προσωπικό αρχείο του και μας έστειλε σειρά φωτογραφιών με παλιά αστικά λεωφορεία. Επιλέξαμε μία από τις φωτογραφίες, με ένα σημαντικό στιγμιότυπο από τον Μάιο του 1973.

Πέντε χρόνια μετά τη συνένωση των αστικών ΚΤΕΛ Αθηνών υπό τη σκέπη του ΕΚΤΕΛ, οι εγκαταστάσεις του πρώην 4ου ΚΤΕΛ στις Τρεις Γέφυρες χρησιμοποιούνταν για τη συντήρηση και τον έλεγχο λεωφορείων που εξυπηρετούσαν όλο το δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών στην Αθήνα και τον Πειραιά. 

Εδώ, ο κ. Αντωνίου μπροστά από ένα υπέροχο Volvo B655 Σαρακάκη του 1ου κλιμακίου με αριθμό ανεμοθώρακος 162 (1/162). Στη φωτογραφία αναφέρει ότι ανέβηκε στην υδραυλική ράμπα για έλεγχο και αλλαγή στις βαλβολίνες. 

Κάντε κλικ να την απολαύσετε. 


Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.