Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

Στην Κρήτη με Volvo SB85 πριν από τρεις δεκαετίες


Κάποιος πρέπει να κάνει τα "κουμάντα" να περάσει το Volvo...
Χάρη σε μικρές ανθρώπινες αφηγήσεις σώζεται η ιστορία λένε.
Κάπως έτσι θα είναι, αν λάβουμε υπ' όψη μας ένα ενδιαφέρον ηλεκτρονικό μήνυμα που λάβαμε.
 
Εκτός από αυτές τις δύο σπάνιες φωτογραφίες, από ένα φθινοπωρινό πρωϊνό πριν από τρεις δεκαετίες στον περιφερειακό δρόμο της Ρεθύμνης με τα Χανιά είχε και μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία.
 
Το λεωφορείο που βλέπετε κίνησε την περιέργεια μιας τουρίστριας για την καθαριότητα και την επιμέλεια με την οποία το φρόντιζε ο ιδιοκτήτης του.
Ήταν ένα Volvo SB85 με αμάξωμα Σαρακάκη που ανήκε στο ΚΤΕΛ Χανίων με τον αριθμό 32.
 
Η τουρίστρια επιβιβάστηκε στο λεωφορείο για να τραβήξει μερικές φωτογραφίες και τον ιδιοκτήτη του, την ώρα της δουλειάς. Εκτός από τις μαντινάδες, τα κρητικά με τις οκτάρες κασσέτες που έπαιζαν κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η σύγκρουση μιας Jaguar με ένα άλλο ΙΧ πέρασε στην ιστορία. 

Είναι μια μικρή ιστορία στο περιθώριο κάποιων διακοπών χάρη στις οποίες απολαμβάνουμε σήμερα δύο εξαιρετικές ασπρόμαυρες φωτογραφίες με ένα μοντέλο λεωφορείου που έγραψε ιστορία στους ελληνικούς δρόμους...
 
Ευτυχώς ένα τέτοιο SB85 έχει περισωθεί κι έχει ανακατασκευαστεί.


Αγέροχη όψη κλασσικού παλιού λεωφορειούχου μέσα σε λεωφορείο τύπου Ε, Volvo με αμάξωμα Σαρακάκη.

Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.