Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Τα πρόσωπα πίσω από τα Παλιά Ελληνικά Λεωφορεία


Σεμνά, αθόρυβα και με αξιοπρέπεια εργάζεται η ομάδα "Παλιά Ελληνικά Λεωφορεία" για την έρευνα, τη μελέτη και τη διάσωση αρχειακού υλικού που αφορά στην ιστορία των αστικών και των υπεραστικών συγκοινωνιών στη χώρα μας. 

Εδώ βρίσκονται τα πρόσωπα πίσω από τις δύο δυναμικές σελίδες που έχουν κατασκευαστεί για το λόγο αυτό. Το στιγμιότυπο έχει ληφθεί στις 21 Οκτωβρίου 2015, στις 18.45' το βράδυ στο τέρμα του Περάματος ύστερα από δοκιμαστικό δρομολόγιο με ένα από τα μουσειακά λεωφορεία της συλλογής.

Μετά τους Χάρη και Βαγγέλη, υπάρχει μια σειρά προσώπων όπως είναι η Άννα, η Μαρία, ο Βαγγέλης, ο Λευτέρης, ο Σταύρος, ο Βίκτωρ, ο Νίκος, ο Γιώργος, ο Παναγιώτης, ο Γιώργος και πολλοί ακόμα που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες της ομάδας.

Αυτή είναι η καλύτερη ομάδα!

Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.