Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

VIDEO - ΣΟΚ: Τράκτορας ΜΑΝ με βυτίο σε απίστευτη ανατροπή!


Μια κάμερα ασφαλείας αποκαλύπτει ποιους κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίσει ένας οδηγός στα καλά καθούμενα. Το βίντεο που ακολουθεί δεν προέρχεται από ταινία δράσης. Αποτελεί πραγματικό περιστατικό που διέρρευσε από ασφαλιστική εταιρεία. 

Η κάμερα ασφάλειας ήταν τοποθετημένη σε αυτοκίνητο τύπου τζιπ. 

Το αυτοκίνητο κινιόταν προς τον τελικό προορισμό του κανονικά, όταν προέκυψε κάτι απρόσμενο. 

Ρυμουλκούμενο ΜΑΝ δίπλωσε και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο!

Δείτε τη συνέχεια που θα σας κάνει να τρομάξετε... 

Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.