Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014

Στο ΚΤΕΛ Φωκίδος πριν από έξι δεκαετίες...


Σπάνια φωτογραφία από το αρχείο αναγνώστη μας που απεικονίζει τρία παλιά λεωφορεία του ΚΤΕΛ Φωκίδος από τη δεκαετία του 1950.

Όπως μας πληροφορεί ο Κ.Κ. το Ford στα δεξιά ανήκε στον Θεόδωρο Τσιώτα από το Λιδωρίκι και ιδιοκτήτης του λεωφορείου στα αριστερά ήταν ο Στάθης Λελίγγος από το Μαλανδρίνο.


Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.